:

När ska man beskära äppelträden?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man beskära äppelträden?
 2. När ska man beskära Vattenskott äppelträd?
 3. Hur beskär man ett nytt äppelträd?
 4. Kan man beskära äppelträd för mycket?
 5. När ska man beskära en björk?
 6. När ska man klippa fläder?
 7. När ska man beskära ett plommonträd?
 8. Kan man hålla ett äppelträd litet?
 9. När ska man klippa päronträd?
 10. Hur ska man beskära päronträd?

När ska man beskära äppelträden?

När på året ska man beskära äppelträden? För yngre träd som ska beskäras under uppbyggnadsfasen är mars-maj en bra period, medan äldre äppelträd som ska underhållsbeskäras med fördel kan genomgå detta under den så kallade JAS-perioden, alltså under juli, augusti eller september.

När ska man beskära Vattenskott äppelträd?

Om du beskurit trädet hårt på våren kan du få mycket vattenskott som går rakt upp i kronan. Under sensommaren är dessa mjuka och lätta att klippa bort. Ta bort en tredjedel av dessa för att gynna fortsatt utveckling av kronan och riklig fruktsättning.

Hur beskär man ett nytt äppelträd?

Checklista

 1. Ta bort grenar som växer inåt.
 2. Ta bort grenar som skaver mot andra grenar.
 3. Ta bort döda och skadade grenar.
 4. Färre grenar ger inte sämre skörd, så gallra bland grenarna.
 5. Ta bort rotskott och oönskade skott från grundstammen.

Kan man beskära äppelträd för mycket?

Beskär inte bort för stora, levande grenar. Håll gärna såren mindre än 5-7 cm i diam då du beskär ett stort och gammalt träd. Måtta sårytorna så att ju yngre och mindre trädet är, destu mindre blir sårytorna. Trädet tål bättre att man tar bort många små grenar än en stor.

När ska man beskära en björk?

JAS står för juli, augusti och september. Det är den period som lämpar sig bäst för att beskära björk och en massa andra trädsorter. Under dessa månader är det inte riktigt samma savflöde i trädet och såren hinner torka in och slutas före vintern. och även mellan olika individet.

När ska man klippa fläder?

Beskär dina fläderbuskar redan i ung ålder för att skapa förutsättningar för en bra grundform. Detta görs lämpligen under vårvintern, och tänk då på att beskära väldigt sparsamt. Om du hellre vill att busken ska drivas upp till ett träd så ska du endast spara en, eller ett fåtal stammar.

När ska man beskära ett plommonträd?

Plommonträd mår bra av att beskäras, men hur och när beskärningen ska ske beror lite på vad du vill uppnå. En beskärning sent på våren främjar skottillväxt på ett nyplanterat träd, men vill du istället minska trädets storlek och slippa få vattenskott är det bättre att vänta till augusti.

Kan man hålla ett äppelträd litet?

Vi har ett stort äppelträd på tomten som vi vill beskära så att det blir mindre. Hur gör vi? Det går inte att omforma ett gammalt träd helt, men det går att minska det under några års beskärningar.

När ska man klippa päronträd?

Själva stommen i trädet ska inte röras i ett gammalt träd – förutsatt att man byggt upp trädet rätt från början. Man vill ha kronan lagom gles och luftig då det släpper in mera ljus och förebygger sjukdomar. Äldre päronträd beskärs med fördel under den s k JAS-perioden (juli, augusti, september).

Hur ska man beskära päronträd?

Använd en vass och ren sekatör och klipp bort alla grenar som växer inåt i kronan eller som konkurrerar med varandra (se bild). Även grenar som har väldigt spetsiga grenvinklar (växer mycket uppåt istället för utåt) tas bort då de annars riskerar att fläkas sönder av tyngden från frukterna.