:

Måste man vara folkbokförd i Sverige för att få pension?

Innehållsförteckning:

  1. Måste man vara folkbokförd i Sverige för att få pension?
  2. Hur mycket är garantipension?
  3. Hur länge ska du ha garantipension i Sverige?
  4. Vem har rätt till garantipension?
  5. Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?

Måste man vara folkbokförd i Sverige för att få pension?

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. ... För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år. Flyttar du till ett annat land är det inte säkert att du får behålla hela din pension från Sverige.

Hur mycket är garantipension?

räknas garantipensionen om du är ogift Visa fördjupning Är de pensioner som minskar garantipensionen högst 5 072 kronor per månad (1,26 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 8 779 kronor per månad (2,181 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.

Hur länge ska du ha garantipension i Sverige?

  • Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Vem har rätt till garantipension?

  • Du som är född 1937 eller tidigare och som har en låg tilläggspension eller inte har tjänat in någon rätt alls till tilläggspension kan ha rätt till garantipension som ett komplement till tilläggspensionen. ... Pensionsmyndigheten fastställer först ett beräkningsunderlag.

Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?

  • Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 65 år.