:

När ska man ha personalliggare?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man ha personalliggare?
 2. Hur fungerar personalliggare?
 3. Hur ser en personalliggare ut?
 4. Vad kostar personalliggare?
 5. När ska man anmäla byggarbetsplats?
 6. När ska byggarbetsplats anmälas till Skatteverket?
 7. Varför personalliggare?
 8. Vad får personalliggaren användas till?
 9. Vem får kolla personalliggare?
 10. Hur länge ska ett protokoll sparas?
 11. Hur länge ska läkarundersökningar sparas?
 12. När är det obligatoriskt med personalliggare?

När ska man ha personalliggare?

Du som bedriver verksamhet inom byggbranschen, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- eller tobaksgrossist, restaurangbranschen, eller tvätteribranschen ska föra personalliggare.

Hur fungerar personalliggare?

Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök. – Byggbranschen. Reglerna för hur du ska föra personalliggare varierar mellan olika branscher, men innehåll och syfte är detsamma.

Hur ser en personalliggare ut?

I personalliggaren ska ditt företags namn och personnummer/organisationsnummer antecknas. För varje dag då verksamhet bedrivs ska det också antecknas för- och efternamn samt personnummer för varje person som är verksam. Det ska också anges vid vilka tider varje sådan persons arbetspass börjar och slutar.

Vad kostar personalliggare?

Personalliggarboxen kostar 150 kr/månad och vår drift- och supportavgift ligger på 190 kr/månad.

När ska man anmäla byggarbetsplats?

Som byggherre ska du anmäla en byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket om något av följande gäller: Byggnads- eller anläggningsarbete kommer att pågå under mer än 30 arbetsdagar på byggarbetsplatsen och mer än 20 personer kommer att arbeta samtidigt på byggarbetsplatsen vid något tillfälle.

När ska byggarbetsplats anmälas till Skatteverket?

Du som är byggherre ska anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas. Tisdagen den 28 september kl. 07.00-10.00 sker underhåll av Skatteverkets e-tjänster.

Varför personalliggare?

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Vad får personalliggaren användas till?

Skatteverket kräver att det finns elektroniska personalliggare på arbetsplatser. Detta sker genom ett ID06-system. ... Skatteverket anger att det är ”för att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen”.

Vem får kolla personalliggare?

Byggherren (eller den som byggherren överlåtit ansvaret till) ska omedelbart kunna visa personalliggaren för Skatteverket vid kontrollbesök. Entreprenören (den som utför byggverksamhet) ska omedelbart kunna visa personalliggaren för Skatteverket vid kontrollbesök.

Hur länge ska ett protokoll sparas?

 • Lagringstiden beror på innehållet när det gäller protokoll. Om ett protokoll innehåller ett avtal ska det sparas så länge det är aktuellt och i ytterligare minst två år. Ett avtal om löner och andra ersättningar ska sparas i minst tio år, se längre ned om löneuppgifter.

Hur länge ska läkarundersökningar sparas?

 • Läkarundersökningar enligt arbetsmiljölagen och resultatet av dem ska sparas i minst tio år. Från den dag exponeringen upphörde ska register över arbetstagare som exponerats för vissa ämnen sparas i 40 år från den dag exponeringen upphörde.

När är det obligatoriskt med personalliggare?

 • Sedan 1 januari 2016 är det obligatoriskt med personalliggare i byggbranschen. Här är alla regler för byggbranschen som du måste känna till. Den första januari 2016 gäller nya regler på svenska byggarbetsplatser. Då blir det obligatoriskt med personalliggare.