:

Hur länge ska en platta brinna?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge ska en platta brinna?
 2. Hur lång tid efter gjutning kan man ta bort formen?
 3. Kan man vattna betong för mycket?
 4. När kan man börja Glätta betong?
 5. Vad är Betongens egenskaper?
 6. Hur länge torkar en betongplatta ut?
 7. Hur mycket hålrum är en härdad betong?
 8. Vad är problemet med salt i betongen?

Hur länge ska en platta brinna?

Torktiden för betongplattan är starkt beroende av vct, dvs vatten/cement talet. Hur mycket vatten används vid gjutningen. För att torka ut en betongplatta gjuten med vct 0,5 torkar på cirka 45 dagar.

Hur lång tid efter gjutning kan man ta bort formen?

Formen kan du ta bort ett dygn efteråt. På jobbet så river vi tom tremetersväggar dagen efter, så tre dagar är lite överdrivet. Vattna plattan gör man för att kyla ner betongen så att den inte härdar för snabbt och då får du sprickor i den. Detta brukar man göra när det blåser och är varmt ute.

Kan man vattna betong för mycket?

Om det avgår för mycket vatten och för snabbt så krymper betongen. Det kan då uppstå plastiska krympsprickor, om betongytan inte skyddas direkt i samband med gjutningen. ... De första timmarna efter gjutning kan betongmassans värme flöda ut och ”drar” då med sig obundet vatten ut ur betongmassan.

När kan man börja Glätta betong?

För att kunna färdigställa ett enskiktsgolv inom ett arbetsskift måste glättningen därför påbörjas inom 3-4 timmar efter gjutningens början. Väntetiden mellan gjutning och glättning är alltså dimensionerande för hur stora dessa ytor ska bli.

Vad är Betongens egenskaper?

 • Betongens egenskaper bestäms till största del av förhållandet mellan vatten och cement, vattencementtalet. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms förutom av vattencementtalet, även av cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning.

Hur länge torkar en betongplatta ut?

 • Torktiden för betongplattan är starkt beroende av vct, dvs vatten/cement talet. Hur mycket vatten används vid gjutningen. För att torka ut en betongplatta gjuten med vct 0,5 torkar på cirka 45 dagar. Det är beräknat utifrån att torka ner till relativ fuktighet till 90% och en betongplatta med en viss tjocklek (ej 10 cm utan tjockare).

Hur mycket hålrum är en härdad betong?

 • Avgörande för betongens kvalitet är hur porös den är. Mellan 12 och 20 procent av härdad betong består av hålrum; ju högre kvalitet hos betongen desto mindre andel hålrum. Densiteten på betong kan variera men vanligt är att den ligger mellan 2 3 kg/m 3.

Vad är problemet med salt i betongen?

 • Salt i sig är som regel inga problem för själva betongen, men vid utomhuskonstruktioner ökar det risken för frostavskalning (undviks med tillsatt luftporbildare). Däremot kan kloriderna (Cl-) i saltet vara problematiska om de kommer in till armeringsjärnen.