:

Hur många timmar efter Cocillana Kan man dricka alkohol?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många timmar efter Cocillana Kan man dricka alkohol?
  2. Vad händer om man överdoserar Cocillana?
  3. Varför hjälper inte Cocillana?
  4. Kan man ta gammal kåvepenin?
  5. Kan man använda nässpray som gått ut?
  6. Kan man dricka alkohol när man tar hostmedicin?
  7. Hur många dagar kan man ta Cocillana?

Hur många timmar efter Cocillana Kan man dricka alkohol?

Cocillana-Etyfin® och alkohol Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin och potentierar toxiciteten. Därför ska patienten avstå alkoholhaltiga drycker under medicineringen.

Vad händer om man överdoserar Cocillana?

5 ml Cocillana-Etyfin innehåller 12,5 mg etylmorfinhydroklorid. Överdosering av etylmorfin kan vara förknippat med allvarlig toxicitet och är potentiellt dödlig på grund av andningsdepression och CNS-påverkan.

Varför hjälper inte Cocillana?

Biverkningspanoramat är likartat för opioiderna, och doser som dämpar hosta kan också ge sedering och gastrointestinala biverkningar. Risken för missbruk respektive förgiftning bör beaktas. Senegaextrakt och cocillana-extrakt anses traditionellt ha viss slemlösande effekt.

Kan man ta gammal kåvepenin?

Hur lång är hållbarheten på Kåvepenin mixtur – mer än 10 dagar som står på flaskan? I kvalitetsdokumentationen nämns inget om vilka substanser som uppstår vid nedbrytning. Efter 14 dagar kan vi garantera att nedbrytningen är högst 5 %. Det kan bildas ämnen vid nedbrytning som skulle kunna öka allergirisken.

Kan man använda nässpray som gått ut?

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Vissa läkemedel kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. Då är det bra att skriva öppningsdatum på förpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur länge ett läkemedel går att använda.

Kan man dricka alkohol när man tar hostmedicin?

Det är inte farligt att ta Mollipect tillsammans med normala mängder alkohol.

Hur många dagar kan man ta Cocillana?

Vuxna: 5-10 ml 3-4 gånger dagligen. Barn:11-12 år (30-40 kg): 3,5 ml 3 gånger dagligen. Barn 6-10 år (20-30 kg): 2,5 ml 3 gånger dagligen. Barn 3-5 år (15-20 kg): 2 ml 3 gånger dagligen.