:

Hur räta ut PEM slang?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räta ut PEM slang?
  2. Kan PEM slang frysa sönder?
  3. Kan man gräva ner PEM slang?
  4. Vad är pel slang?
  5. Vilken temperatur tål PEM-slang?
  6. Vad är PRK koppling?

Hur räta ut PEM slang?

Rulla ut den och spänn fast den med något. Pem är inte rolig i kallgrader eller låga temperaturer. Men om du rullar ut och spänner fast och låter den ligga en tid så blir den rakare.

Kan PEM slang frysa sönder?

PEM-slang är en slangtyp som bland annat används för vattenledningar ovan och under mark utomhus, som sugslang och för (professionell) bevattning. PEM slang klarar tjäle bra på vintern utan att gå sönder, däremot kan kulventiler och metallkopplingar frysa sönder.

Kan man gräva ner PEM slang?

Gräv ett dike på minst 50 cm djup mellan ventilen i gatan eller från till exempel pumphus till huset. Lägg sand i botten så att inga vassa stenar kan ligga mot slangen. Kapa PEM-slangen i rätt längd så att den räcker hela vägen in i huset genom trossbotten och fram till avstängningsventilen eller vattenmätaren.

Vad är pel slang?

PEL Slang PN4 Polyetenslang PEL4 och PEH10 för din bevattning!

Vilken temperatur tål PEM-slang?

Slang för tryckvatten är svarta med blå rand och slang för spillvatten markeras med rödbrun rand. PEM-slang har oftast en driftstemperatur kring 20°C, vid högre temperaturer måste arbetstrycket reduceras. Max temperatur under tryck är 60°C men innebär att livslängden förkortas.

Vad är PRK koppling?

PRK är en plaströrskoppling med hög urdragskraft som sammanfogar samtliga på marknaden förekommande polyetenrör (PEL, PEH och PEM) samt tryck-PVC med särskild tryckskruv på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Användningsområde: På polyetenrör PEL, PEH och PEM, PN 6,3 och PN 10, enligt SS 3362.