:

När använda kalkbruk?

Innehållsförteckning:

  1. När använda kalkbruk?
  2. Hur länge ska man vänta innan man målar på puts?
  3. Hur länge ska man vänta innan man skurar putsen?
  4. Hur länge ska murbruk torka innan målning?
  5. När riva av puts?

När använda kalkbruk?

Kalkbruk och dess användning Bruket kom att användas dels för själva uppförandet av de bärande murarna, dels som ytskikt både på ut- och insidan av murverket, och där ofta som underlag för muralmåleri.

Hur länge ska man vänta innan man målar på puts?

Måla ny fasad En nyputsad yta behöver vila i 4-8 veckor innan du målar den, beroende på typ av puts.

Hur länge ska man vänta innan man skurar putsen?

Vänta ett dygn innan du putsar och skurar ett fall på murens ovansida på fri hand.

Hur länge ska murbruk torka innan målning?

En nyputsad yta behöver vila i 4-8 veckor innan du målar den, beroende på typ av puts. Gå igenom fasaden för att få koll på eventuella hål och småskador och laga dem vid behov med samma material som använts vid putsningen.

När riva av puts?

När bruket har börjat stelna kan du ta bort putsläkten, slå på mera bruk i spåren och jämna till. TUNNPUTSPÅLÄGG MED BRÄDE ALT. STÁLSKÅNSKA Page 3 HÖRALIST När du lagar .:. Vid lagningar använder du med fördel SERPO 224 Puts- och Murbruk C.