:

Hvor længe kan man få hjælp til kunstig befrugtning?

Innehållsförteckning:

 1. Hvor længe kan man få hjælp til kunstig befrugtning?
 2. Hvem kan få hjælp til kunstig befrugtning?
 3. Kan man få tilskud til fertilitetsbehandling?
 4. Hvad koster det at få kunstig befrugtning?
 5. Hvor mange gange kan man blive insemineret?
 6. Hvordan laver man kunstig befrugtning?
 7. Hvad koster medicin til insemination?
 8. Hvad koster medicin til fertilitetsbehandling?
 9. Hvor mange procent får fertilitetsbehandling?
 10. Hvad koster det at få en sæddoner?
 11. Hvad er IVF-registeret?
 12. Hvad er datagrundlaget for IVF?
 13. Hvad er in vitro fertilisation?
 14. Hvad er fertilitetsbehandlinger?

Hvor længe kan man få hjælp til kunstig befrugtning?

Fertilitetsbehandling tilbydes på hospitalsklinikkerne kun til kvinder, der er henvist, inden de er fyldt 40 år, og der behandles ikke efter det fyldte 41. år. IVF og IUI tilbydes kun til kvindens første barn (dog tilbydes oplægning af evt. nedfrosne æg til andet barn).

Hvem kan få hjælp til kunstig befrugtning?

Både enlige kvinder og par (herunder også lesbiske par) kan blive behandlet med kunstig befrugtning i det offentlige system. For at komme i behandling på en offentlig klinik: må parret ikke have fælles børn. enlige skal være barnløse.

Kan man få tilskud til fertilitetsbehandling?

Hvis man er medlem af Sygeforsikringen Danmark inden undersøgelse og behandling for barnløshed påbegyndes, kan man få yderligere tilskud til fertilitetsmedicinen. Ved at skifte til gruppe 1 og 2 kan man opnå 100 procent tilskud. Tilskuddet ydes til den person recepterne er udskrevet til (kvinden).

Hvad koster det at få kunstig befrugtning?

Hvis du ønsker at forsætte fertilitetsbehandlingen, efter dine forsøg hos den offentlige klinik er sluppet op, kan du betale dig fra det på en privat klinik. En insemination koster her omkring 4.500 kr., mens en IVF behandling koster 22-25.000 kr. afhængigt af om det er din egen mands sæd eller donorsæd, du benytter.

Hvor mange gange kan man blive insemineret?

Normalt vil det være rimeligt at forsøge insemination med mandens sæd 3 gange. Herefter tilrådes det ofte at gå videre med reagensglas behandling, hvis du ikke er blevet gravid. Er du sund og rask, under 40 år og bliver behandlet med donorsæd, tilbyder vi op til 6 inseminationer, ellers er det 3 inseminationer.

Hvordan laver man kunstig befrugtning?

Ved indsættelse af et embryo bruges et bøjeligt rør, et kateter, som føres ind gennem skeden og livmoderhalsen og ind i livmoderen. Embryoet placeres så i livmoderen via kateteret. Samtidig giver man medicin, som kan øge sandsynligheden for, at embryoet sætter sig fast i livmoderen.

Hvad koster medicin til insemination?

​Inseminationsbehandling

 • IUI-D (insemination med anonym donorsæd fra vores beholdning) DKK 5.000,-
 • IUI-D (insemination med åben donorsæd fra vores beholdning) DKK 7.000,-
 • Administrationsgebyr for udenlandske patienter (pr. faktura) DKK 150,-

Hvad koster medicin til fertilitetsbehandling?

Skal jeg betale for medicin under behandlingen? Du skal selv betale for medicin til behandlingen. Når en recept indløses, søges der automatisk kronikertilskud, så udgiften vil være omkring 4110 kr./år (2019). Du kan læse mere herom på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside under Medicintilskud.

Hvor mange procent får fertilitetsbehandling?

Sandsynligheden for at I får et eller flere børn efter det samlede behandlingstilbud, er omkring 70 %. Dog varierer chancen for at blive gravid efter fertilitetsbehandling fra par til par. Især kvindens alder har stor betydning for graviditetschancen.

Hvad koster det at få en sæddoner?

Insemination med anonym sæddonor koster omkring 1.600 kr. Insemination med åben sæddonor koster 2.800 kr. Ønsker du en donor med udvidet profil skal du derudover betale til sædbanken, hvor priserne ligger fra ca. 2.500 (se europeanspermbank.com for priser).

Hvad er IVF-registeret?

 • IVF-registeret indeholder oplysninger om fertilitetsbehandlinger foretaget på såvel offentlige som private fertilitetsklinikker i Danmark. Datagrundlaget for IVF-behandlinger er baseret på indberetninger fra fertilitetsklinikkerne, speciallæger, hospitalsafdelinger og jordemoderpraksis til assisteret reproduktion.

Hvad er datagrundlaget for IVF?

 • Datagrundlaget for IVF-behandlinger er baseret på indberetninger fra fertilitetsklinikkerne, speciallæger, hospitalsafdelinger og jordemoderpraksis til assisteret reproduktion. Behandlingsoplysningerne samkøres herefter med Landspatientregisteret med hensyn til oplysninger om fødsel, abort og dødfødsel.

Hvad er in vitro fertilisation?

 • IVF står for In Vitro Fertilisation og kaldes på dansk også reagensglasbehandling eller reagensglasbefrugtning. I forbindelse med IVF/ICSI behandling gives der normalt hormonstimulering, så der bliver flere æg at tage ud fra æggestokkene.

Hvad er fertilitetsbehandlinger?

 • Sundhedsdatastyrelsen indsamler data om alle fertilitetsbehandlinger udført på danske fertilitetsklinikker og samler oplysningerne i IVF-registeret. Når en kvinde kommer i behandling for barnløshed, kan hun modtage forskellige typer behandlinger som fx reagensglasbehandling, microinsemination og insemination af donor eller partner sæd.