:

Hur lång är bron över Stora Bält?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång är bron över Stora Bält?
 2. Vad heter bron för att komma till Fyn?
 3. Över vilket vatten går den danska bro som öppnades för biltrafik 14 juni 1998?
 4. Var Fyn förr ett?
 5. Vad kostar det att åka över Stora Bält bron?
 6. Vad kostar det att köra över Stora Bält?
 7. Var kan jag använda min Brobizz?
 8. Hur byggde dom Öresundsbron?
 9. Hur mycket kostade det att bygga Öresundsbron?

Hur lång är bron över Stora Bält?

Stora Bält-länken är 18 kilometer lång och förbinder Danmarks östra och västra delar. Länken består av två broar och en tunnel, och den östra brons huvudspann designades för att vara världens längsta hängbrospann: 1 624 meter.

Vad heter bron för att komma till Fyn?

Stora Bältbron består egentligen av två broar, en låg bro som förbinder Fyn till den lilla ön Sprogø i mitten av Stora Bält, och en lång hängbro resten av vägen till Själland. Hängbron var världens näst längsta bro då den öppnades.

Över vilket vatten går den danska bro som öppnades för biltrafik 14 juni 1998?

Stora Bältbron (danska: Storebæltsbroen) är en motorvägs- och järnvägsförbindelse över Stora Bält i Danmark, mellan Fyn i väst och Själland i öst. Bron öppnades för trafik den .

Var Fyn förr ett?

Fyns amt i Danmark var ett amt täckande öarna Fyn, Ærø, Langeland och omkring 90 andra öar. Amtet bildades 1970, då Odense amt och Svendborg amt slogs samman. Sedan januari 2007 är området en del av Region Syddanmark.

Vad kostar det att åka över Stora Bält bron?

Med bil kostar Öresundsbron 360 kr enkel resa, medan Stora Bältbron är billigare och kostar ungefär 280 kr (220 DKK) för bil upp till 6 meter. Med släp eller husvagn, husbil över 6 meter, eller minibuss 6-9 meter, kostar överfarten på Öresundsbron 750 kr.

Vad kostar det att köra över Stora Bält?

Med bil kostar Öresundsbron 360 kr enkel resa, medan Stora Bältbron är billigare och kostar ungefär 280 kr (220 DKK) för bil upp till 6 meter.

Var kan jag använda min Brobizz?

Din BroBizz från Öresundsbron kan användas på en lång rad betalstationer i Sverige, Danmark och Norge....

 • Helsingborg-Helsingör.
 • Rödby-Puttgarden.
 • Gedser-Rostock.
 • Trelleborg-Rostock.
 • Trelleborg-Travemünde.
 • Göteborg-Fredrikshamn.
 • Göteborg-Kiel.
 • Halmstad-Grenå

Hur byggde dom Öresundsbron?

Bron byggdes i två våningar, en vägbana och en undre våning för järnvägen. Högbron utgörs av en snedkabelbro, den längsta i världen med både järnväg och motorväg. De två pylonparen är 203,5 meter höga och gör Öresundsbron till Sveriges högsta byggnadsverk. Huvudspannet är 490 meter långt och segelfri höjd är 57 meter.

Hur mycket kostade det att bygga Öresundsbron?

Öresundsförbindelsen kostade drygt 20 miljarder kronor. Utöver det tillkommer runt 10 miljarder för anslutningar på land fram till år 2000, och senare 10 miljarder för Citytunneln.