:

Finns det bygglov på min fastighet?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det bygglov på min fastighet?
  2. Hur stor är min fastighet?
  3. Får man stycka av sin tomt?
  4. Var går gränsen för tomt?
  5. Finns det servitut?
  6. Vad är taxeringsvärdet på min fastighet?
  7. Hur många kvm är mitt hus?
  8. Kan man se hur mycket pantbrev ett hus har?
  9. Hur mycket kostar det att stycka av en tomt?
  10. Får man stycka av en jordbruksfastighet?

Finns det bygglov på min fastighet?

Man kan kontakta kommunens stadsbyggnadskontor. De har uppgifter om alla pågående och avslutade bygglovsärenden. Du behöver dock ta reda på fastighetsbeteckningen på den tomt du vill fråga om.

Hur stor är min fastighet?

Via e-tjänsten Min fastighet kan du ta reda på hur stor din fastighet/tomt är eller om det finns några så kallade servitut på fastigheten. I tjänsten hittar du som privatperson detaljerade uppgifter om din egen fastighet så som: lagfart och inteckningar. inteckningar.

Får man stycka av sin tomt?

Det är inte tomtens storlek som avgör om du får stycka av. Tomten ska vara lämplig för ändamålet och ett förhandsbesked om bygglov krävs innan du kontaktar Lantmäteriet. Ett förhandsbesked om bygglov kräver inte en färdig husritning.

Var går gränsen för tomt?

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter. Den går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats genom gränsmarkeringar på marken och redovisats på kartan. Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger. ...

Finns det servitut?

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Vad är taxeringsvärdet på min fastighet?

På Mina sidor kan du se dina fastigheter och ditt senast beslutade taxeringsvärde. Om du däremot behöver en utskrift på ditt senast beslutade taxeringsvärde kan du få detta på två sätt: Mejla till Skatteverket. Ring Skatteverket på telefon 07.

Hur många kvm är mitt hus?

Med e-tjänsten Min Fastighet hittar du detaljerad information om din egen fastighet. I e-tjänsten kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Kan man se hur mycket pantbrev ett hus har?

I Sverige är det Lantmäteriet som ansvarar för pantbrev och inteckningar. Lantmäteriet har information om vilka pantbrev som finns i din fastighet, och via ägararkivet (som är sammanhängande med Lantmäteriet) kan du också få uppgifter om vilka av pantbreven som är obelånade.

Hur mycket kostar det att stycka av en tomt?

Ärendet kan komma att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 35 000–45 000 kronor. Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna.

Får man stycka av en jordbruksfastighet?

En stor fastighet kan många gånger vara klassad som jordbruksfastighet. För att stycka av åkermark eller jordbruksfastighet till tomt så behöver vi under förrättningen hantera att fastigheten ska användas för bostadsändamål. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller önskar rådgivning kring att stycka av mark.