:

Hur kopplar man Apple tangentbord till datorn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kopplar man Apple tangentbord till datorn?
 2. Hur sätter man på tangentbord på Mac?
 3. Varför funkar inte mitt tangentbord Mac?
 4. Kan inte röra musen Mac?
 5. Hur gör du för att skriva tecken på tangentbordet?
 6. Hur gör man med Num Lock på tangentbordet?
 7. Kan du skriva ut ett mellanslag på tangentbordet?
 8. Hur gör man ett snabel-a på Mac?

Hur kopplar man Apple tangentbord till datorn?

Anslut en Lightning till usb-kabel1 eller en usb-C till Lightning-kabel i Lightning-porten på enheten2 och anslut den andra änden av kabeln till Mac-datorn. Kontrollera att enhetens strömbrytare är i PÅ-läget. (När enheten är på syns ett grönt ljus under reglaget.)

Hur sätter man på tangentbord på Mac?

Välj Apple-menyn  > Systeminställningar. Klicka på Tangentbord.

Varför funkar inte mitt tangentbord Mac?

Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet ur datorn. Håll strömbrytaren intryckt under fem sekunder och släpp sedan knappen. Koppla in batteriet och nätadaptern igen. Om datorn är igång stänger du av den genom att välja Stäng av i menyn Apple ().

Kan inte röra musen Mac?

Starta om — stäng locket på datorn Om du har en Macbook, Macbook Air eller Macbook Pro kan problemet lösas av att du startar om datorn och sedan stänger locket i några minuter. ... Om pekdonet fortfarande fungerar på rätt sätt när datorn laddat in macOS igen, stäng locket och låt den vila i minst två minuter.

Hur gör du för att skriva tecken på tangentbordet?

 • Så gör du för att skriva ovanliga tecken på tangentbordet (PC): Håll ner Alt-tangenten (direkt till vänster om mellanslag/space) och slå in en kod med siffertangenterna på det numeriska tangentbordet (den uppsättning tangenter med siffror som oftast finns längst till höger på ett tangentbord). Observera att Num Lock måste vara aktiverat.

Hur gör man med Num Lock på tangentbordet?

 • Håll ner Alt-tangenten (direkt till vänster om mellanslag/space) och slå in en kod med siffertangenterna på det numeriska tangentbordet (den uppsättning tangenter med siffror som oftast finns längst till höger på ett tangentbord). Observera att Num Lock måste vara aktiverat.

Kan du skriva ut ett mellanslag på tangentbordet?

 • Skriv ut ett mellanslag på tangentbordet: Du kan tvinga datorn att skriva ut ett mellanslag, exempelvis om du vill att flera mellanslag ska följa varandra. På tangentbordet skriver du detta ”tecken” genom att hålla ner Alt -tangenten och slå koden 0160. ¡ Alt + 0161

Hur gör man ett snabel-a på Mac?

 • Hur gör man ett snabel-a på Mac? Nästan samma kommando gäller för Mac som för Windows om man har ett nordiskt tangentbord. Skriv kommandot: – Alt + 2. Om du har ett amerikanskt, arabiskt eller brittisk tangentbord så skriver du istället: – Shift + 2. Så enkelt är det faktiskt.