:

Varför kan jag inte öppna en PDF fil på datorn?

Innehållsförteckning:

 1. Varför kan jag inte öppna en PDF fil på datorn?
 2. Varför spara i PDF?
 3. Kan inte öppna PDF i Edge?
 4. Varför kan jag inte skriva i PDF?
 5. Hur öppnar du en pdf-fil?
 6. Hur ska du skanna filer till PDF?
 7. Hur kan du signera ett PDF-dokument eller PDF-formulär?

Varför kan jag inte öppna en PDF fil på datorn?

Många av våra dokument är i filformatet PDF. För att kunna öppna dem behöver du ha en PDF-läsare, som exempelvis Adobe Acrobat Reader, installerat på din dator. Vi rekommenderar att du har den senaste versionen. Adobe Acrobat Reader behöver då vara den förvalda PDF-läsaren i din webbläsare.

Varför spara i PDF?

Om du inte har tillgång till källfilerna för en Adobe PDF-fil kan du ändå kopiera bilder och text från PDF-filen och använda i andra program. Du kan även exportera PDF-filen till ett återanvändningsbart format eller exportera bilder i en PDF-fil till ett annat format.

Kan inte öppna PDF i Edge?

Ändra så att Edge laddar hem PDF-filer

 • Öppna Edge. Öppna edge. Tryck på de tre prickarna uppe till höger, följt av Inställningar.
 • 2 Tryck på Inställningar. 1 Tryck på de tre prickarna för att öppna menyn. Sök efter PDF till vänster, skrolla ner och tryck på PDF-dokument.
 • Tryck på PDF-dokument. 1 Sök efter PDF.

Varför kan jag inte skriva i PDF?

Kontrollera att PDF-filen innehåller interaktiva och ifyllbara formulärfält. Ibland glömmer formulärskaparna att konvertera PDF-filerna till interaktiva formulär, eller så utformar de avsiktligt ett formulär som bara kan fyllas i för hand. Om du inte kan skriva i formulärfälten är fälten förmodligen inte interaktiva.

Hur öppnar du en pdf-fil?

 • Högerklicka på PDF-filen och välj Öppna med > Välj standardprogram (eller Välj ett annat program i Windows 10). Välj Adobe Acrobat Reader DC eller Adobe Acrobat DC i listan över program och gör följande: (Windows 7 och tidigare) Välj Använd alltid det valda programmet för att öppna den här typen av filer.

Hur ska du skanna filer till PDF?

 • Markera kryssrutan Bifoga till befintlig PDF. Om filerna är öppnade i Acrobat, markerar du en lämplig fil i listrutan eller klickar på Bläddra och väljer sedan en lämplig fil. Om du vill skanna flera filer till PDF klickar du på ikonen Inställningar. Gränssnittet för Anpassad skanning öppnas.

Hur kan du signera ett PDF-dokument eller PDF-formulär?

 • Om du vill signera ett PDF-dokument eller ett PDF-formulär kan du skriva, rita eller infoga en bild av din handskrivna signatur. Du kan även lägga till text, till exempel ditt namn, företag, titel eller datumet. När du sparar dokumentet blir underskriften och texten en del av PDF-filen.