:

Hur skapar man ett ekvationssystem?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skapar man ett ekvationssystem?
 2. Hur anger man ekvationssystem?
 3. Hur räknar man ut Substitutionsmetoden?
 4. Hur bestämmer man linjens ekvation?
 5. Har ekvationssystemet en lösning i första kvadranten?
 6. Finns det alltid en lösning till ett linjärt ekvationssystem?
 7. Hur fungerar Additionsmetoden?

Hur skapar man ett ekvationssystem?

En grafisk lösning av ekvationssystem bygger helt enkelt på att man bestämmer skärningspunkten mellan linjerna med de två ekvationerna. Det är koordinaterna i skärningspunkten som utgör lösningen till ekvationssystemet. (Detta exempel är hämtat ur Gleerups Delta Matematik kurs A och B.) Lös ekvationssystemet grafiskt.

Hur anger man ekvationssystem?

Lösningen till det linjära ekvationssystem är koordinaterna för linjernas skärningspunkter. Du anger både $x$ -värdet och $y$ -värdet i din lösning. För att lösa ekvationssystemet på detta sätt kan du antingen läsa av lösningen direkt eller rita ut linjerna och sedan läsa av lösningen.

Hur räknar man ut Substitutionsmetoden?

Substitutionsmetoden

 1. Börja med att lösa ut en variabel i den ena ekvationen. ...
 2. Substituera (ersätt) variabeln i den andra ekvationen med uttrycket som du har tagit fram. ...
 3. Lös ekvationen.
 4. Lösningen sätts sedan in i någon av ekvationssystemets ekvationer och du får då den sista variabeln.

Hur bestämmer man linjens ekvation?

En rät linje kan beskrivas matematiskt med likheten y = kx + m där bokstäverna i formeln betyder följande.

 1. k är en konstant som motsvarar linjens lutning. ...
 2. m är en konstant som motsvarar y-värdet där linjen skär y-axeln.
 3. x och y variablerna i funktionen som ger alla punkter (x,y) på grafen.

Har ekvationssystemet en lösning i första kvadranten?

"a" måste då alltså alltid vara större än 1/2 för att ekvationssystemet ska ha en lösning i första kvadranten.

Finns det alltid en lösning till ett linjärt ekvationssystem?

I linjära ekvationssystem motsvarar alltid ekvationernas graferna räta linjer. Rita du ut de bägge linjerna i ett koordinatsystem, återfinns alltid lösningen till systemet i koordinaterna där linjerna skär varandra.

Hur fungerar Additionsmetoden?

Additionsmetoden går ut på att vi adderar ekvationerna ledvis att antingen x eller y försvinner. Oftast kan vi inte få det önskade resultatet genom att addera direkt, utan vi måste först multiplicera någon av ekvationerna med något tal för att få en av variablerna att försvinna när vi sedan utför additionen.