:

Hur gör man Division på Excel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man Division på Excel?
  2. Vad betyder på Excel?
  3. Hur får man summa i Excel?
  4. Hur gör man upphöjt till i Excel?
  5. Vad kallas dokumenten i Excel?
  6. Vad betyder dollartecken i Excel?

Hur gör man Division på Excel?

Tips: Om du vill dividera numeriska värden ska du använda operatorn "/" eftersom det inte finns någon DIVIDERA-funktion Excel. Om du till exempel vill dividera 5 med 2 skriver du =5/2 i en cell, vilket returnerar 2,5. Funktionen KVOT för samma tal =KVOT(5;2) returnerar 2, eftersom KVOT inte returnerar resten.

Vad betyder på Excel?

Microsoft Excel är ett program för kalkyl- och enklare datahanteringsuppgifter som ingår i programsviten Microsoft Office från Microsoft Corporation. Microsoft lanserade först kalkylprogrammet Multiplan 1982.

Hur får man summa i Excel?

Om du behöver summera en kolumn eller en rad med tal kan du låta Excel göra jobbet. Markera en cell bredvid talen du vill summera, klicka på Autosumma på fliken Start, tryck på Retur och sedan är du klar. När du klickar på Autosumma skrivs automatiskt en formel (som använder funktionen SUMMA) för att summera talen.

Hur gör man upphöjt till i Excel?

Tryck på Ctrl+1. Markera kryssrutanUpphöjd eller Nedsänktunder Effekter och klicka på OK. Tips: Även Excel snabbkommandon för dessa kommandon inte finns, kan du navigera i menyer och dialogrutor med bara tangentbordet. Använd Alt+HFNE för upphöjd text och Alt+HFNB för nedsänkt text.

Vad kallas dokumenten i Excel?

Excel innehåller kalkylblad och diagramblad. Man kan också kombinera dessa genom att skapa diagram som är inbäddade i ett diagramblad. Kalkylblad och diagramblad bildar tillsammans en s.k. Excel-arbetsbok, som behandlas som en enhet (ett Excel-dokument) t. ex.

Vad betyder dollartecken i Excel?

Om du vill behålla den ursprungliga cellreferensen när du kopierar den måste du ”låsa” den genom att placera ett dollartecken ($) innan cellen och kolumnreferenserna. Då påverkas exempelvis inte formeln =$A$2+$B$2 när du kopierar den från C2 till D2. Det kallas för en absolut referens.