:

Vad är Begravningsförsäkring?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Begravningsförsäkring?
  2. Vilka försäkringar ingår i boets tillgångar?
  3. Vilka försäkringar gäller vid dödsfall i hemmet?
  4. Vad kostar det att begravas?
  5. Vad ingår i Folksams grupplivförsäkring?
  6. När betalar man begravningsbyrån?
  7. Vilka försäkringar ska man kolla vid dödsfall?
  8. Vilka försäkringar ingår i bouppteckning?
  9. Vilka försäkringar täcker begravning?

Vad är Begravningsförsäkring?

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring.

Vilka försäkringar ingår i boets tillgångar?

Om den avlidna hade en försäkring utan förmånstagare ingår värdet i kvarlåtenskapen och försäkringsbeloppet ska tas upp bland den avlidnas tillgångar. Även en försäkring utan förmånstagare som avser begravningshjälp ska ingå i den avlidnas kvarlåtenskap och tas upp som en tillgång (NJA 20).

Vilka försäkringar gäller vid dödsfall i hemmet?

De flesta som har arbetat har haft någon typ av avtalsförsäkring genom sin anställning och som ger rätt till ersättning vid dödsfall. Vilken ersättning som kan betalas ut beror på vilka avtal som arbetsgivaren har tecknat. De flesta arbetsgivare har en försäkring som kallas tjänstegrupplivförsäkring, TGL.

Vad kostar det att begravas?

Det är kostnader för exempelvis kista eller urna, blommor, programkort, dödsannonser och begravningsbyråns arbete. Ibland har den avlidna en livförsäkring eller begravningsförsäkring där det finns pengar avsatta för begravningskostnader.

Vad ingår i Folksams grupplivförsäkring?

Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. I ditt medlemskap kan en grupplivförsäkring ingå som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

När betalar man begravningsbyrån?

Begravningskostnader brukar ha företräde framför andra skulder, vilket betyder att dessa ska betalas först. De skulder som inte kan betalas av dödsboet avskrivs. Eftersom det verkar som att dödsboet inte har några tillgångar alls riskerar du att inte få betalt för de kostnader du har stått för.

Vilka försäkringar ska man kolla vid dödsfall?

Du kan själv försöka ta reda på vilka försäkringar som finns genom att gå igenom försäkringsbrev, kontoutdrag och i sista hand kontakta de stora försäkringsbolagen. Det du letar efter är oftast någon form av livförsäkring. Du kan leta efter försäkringsbrev, eller årsbesked, i skriftlig form.

Vilka försäkringar ingår i bouppteckning?

Försäkringsersättningar som tillfaller någon annan än dödsboet ska i bouppteckningen upptas under en särskild rubrik för försäkringsersättningar. För dessa försäkringar antecknas försäkringsbolag, försäkringsnummer, förmånstagarförordnande och vem som erhåller ersättningen.

Vilka försäkringar täcker begravning?

En begravningsförsäkring garanterar att det finns pengar avsatta till hela eller delar av kostnaden vid din begravning. Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. När du väljer Memento Begravningsförsäkring öronmärks dina pengar för detta ändamål.