:

Finns det barnarbete i Kina?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det barnarbete i Kina?
  2. Hur många barn jobbar i Kina?
  3. Hur är det att vara barn i Kina?
  4. Hur lever barnen i Kina?
  5. Har Kina skrivit på barnkonventionen?
  6. Är det lagligt med barnarbete?
  7. Hur många barn arbetar i världen?
  8. Hur är det att vara ung i Kina?
  9. Vad är det för valuta i Kina?
  10. Får man bara skaffa ett barn i Kina?

Finns det barnarbete i Kina?

Barn- och tvångsarbete och ingen rätt att bilda fria fackföreningar. De senaste månaderna har tvångs- och barnarbetet ökat ytterligare, enligt IFS rapport. ... 2007 befriades 1 340 barn och förståndshandikappade som arbetat under tvång och utan lön i en tegelfabrik i Shanxi.

Hur många barn jobbar i Kina?

40 procent slutar Många av dem tar sig på egen hand till städer där de ägnar sig åt tiggeri och småbrott. CLB uppskattar antalet barn på rymmen till omkring 600 000 i hela landet.

Hur är det att vara barn i Kina?

Ungdomarna i Kina hittar kanske inte en egen identitet i livet utan tar på sig sitt arbete som en roll genom hela livet. För samhället i Kina är det väldigt bra att ungdomarna är så målmedvetna och satsar på karriären. Arbetslösheten i Kina ligger bara på 4%, medan den ligger på 8,2% i Sverige.

Hur lever barnen i Kina?

Mellan 19 har bland annat barnadödligheten minskat drastiskt och 96 procent av barnen fullföljer nu sin nioåriga grundskoleutbildning. En tiondel av landets befolkning – 128 miljoner människor – lever samtidigt i fattigdom.

Har Kina skrivit på barnkonventionen?

År 1991 skrev Kina under barnkonventionen, och som en del i en statlig satsning på att förbättra barnens villkor inleddes ytterligare samarbeten med SOS Barnbyar, för att utöka stödet till barn i marginaliserade och underutvecklade provinser i landet.

Är det lagligt med barnarbete?

Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Hur många barn arbetar i världen?

Enligt UNICEF och ILO visar de senaste globala siffrorna att det idag finns 168 miljoner barn mellan 5-17 år som arbetar, vilket utgör nästan 11 % av världens alla barn. Men den goda nyheten är att trenden sjunkit under de senaste tio åren, och antalet barn som går i skola har ökat.

Hur är det att vara ung i Kina?

Att vara ung i Kina påminner på vissa sätt om att vara ung i Sverige, men på andra sätt är det väldigt annorlunda. Till exempel vill många unga visa att de har pengar genom att köpa dyra kläder. Samtidigt uppfostras många av sina morföräldrar.

Vad är det för valuta i Kina?

Renminbi China/Currencies Kina - Yuan Renminbi (CNY) Kinas valuta heter yuan, men kallas ofta för renminbi, folkets valuta. Valutakoden för kinesisk yuan är CNY. En yuan delas in i 10 jiao och 100 fen.

Får man bara skaffa ett barn i Kina?

Deng Xiaopings regim, vilken kom till makten 1978, etablerade Kinas ettbarnspolitik. Gränsen sänktes till ett barn per par och officiella födelsetillstånd krävdes. Förbrytelser mot politiken bestraffades med hårda sanktioner, till exempel böter, påtryckning om abort, medan de som följde reglerna belönades finansiellt.