:

Får en arvinge göra bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Får en arvinge göra bouppteckning?
 2. Är det lag på bouppteckning?
 3. Får Dödsbodelägare göra bouppteckning?
 4. Kan Dödsbodelägare vara Bouppgivare?
 5. Vem kan vara Ingivare bouppteckning?
 6. Vem är skyldig att göra bouppteckning?
 7. Vem sköter en bouppteckning?
 8. Vem får vara Ingivare vid bouppteckning?
 9. Vem kan vara Bouppgivare?
 10. Vilka kan vara Förrättningsmän vid bouppteckning?
 11. När ska du söka anstånd för bouppteckning?
 12. När ska bouppteckningen upprättas?
 13. När ska bouppteckning skickas in?
 14. Vad är en kopia av bouppteckningen?

Får en arvinge göra bouppteckning?

När någon har dött ska ni som ärver göra en bouppteckning som är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder. Du behöver skicka in bouppteckningen senast fyra månader efter dödsfallet.

Är det lag på bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet. Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna.

Får Dödsbodelägare göra bouppteckning?

Efter ett dödsfall ska en bouppteckning upprättas, vilket är möjligt att göra själv. Dödsbodelägare kan antingen kan göra bouppteckning själv eller ta hjälp av en jurist.

Kan Dödsbodelägare vara Bouppgivare?

Det finns inget hinder mot att den som är dödsbodelägare också är bouppgivare. Du som dödsbodelägare kan alltså samtidigt vara bouppgivare. Man kan dock anlita en utomstående person som bouppgivare, t ex en boutredningsman eller testamentsexekutor.

Vem kan vara Ingivare bouppteckning?

Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, dödsbodelägare och ingivare. Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Vem är skyldig att göra bouppteckning?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning. Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Vem sköter en bouppteckning?

En bouppteckning kan skötas privat av dödsbodelägarna. Då ska den efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare vilken har till uppgift att lämna uppgifter om dödsboet.

Vem får vara Ingivare vid bouppteckning?

Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, dödsbodelägare och ingivare. Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Vem kan vara Bouppgivare?

Den person som känner dödsboet bäst ska vara bouppgivare (20 kap. 6 § första stycket ÄB). En boutredningsman eller testamentsexekutor kan vara bouppgivare. Det finns inget hinder mot att ha flera bouppgivare.

Vilka kan vara Förrättningsmän vid bouppteckning?

Förrättningsmän: Två oberoende personer som intygar att bouppteckningen gått rätt till. Dödsbodelägare och efterarvingar eller deras ombud får inte vara förrättningsmän. Makar till dödsbodelägare får vara förrättningsmän. Ingivare: Den som har hand om kontakten med Skatteverket.

När ska du söka anstånd för bouppteckning?

 • Anstånd. Behöver ni söka anstånd ska det göras inom tre månader efter dödsfallet. Ansök genom att ringa eller skriv till oss och förklara varför bouppteckningen inte kan göras. Har du frågor om bouppteckning ska du ringa Skatteupplysningen 0771-567 567. Mejla till handläggare för bouppteckning.

När ska bouppteckningen upprättas?

 • När en person avlidit ska det upprättas en så kallad bouppteckning. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidna personens tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket för registrering inom fyra månader efter dödsfallet.

När ska bouppteckning skickas in?

 • Bouppteckning ska skickas inom fyra månader Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Skatteverket skickar ett informationsbrev med en förteckning över vilka kontor som handlägger bouppteckningar till dig. Informationsbrevet har ett ärendenummer samt personuppgifter om den avlidna personen.

Vad är en kopia av bouppteckningen?

 • en vidimerad kopia av bouppteckningen (intyg att kopian överensstämmer med originalet) bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, arvsavståenden och liknande. fullmakt i original (om det finns en fullmakt). Mer information om vad en bouppteckning är och hur du fyller i blanketten i broschyren ...