:

Hur får jag ut min pension från Danmark?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får jag ut min pension från Danmark?
  2. Hur länge ska man jobba i Danmark för att få pension?
  3. Hur får man pension från Tyskland?
  4. Kan du ansöka om pension i Danmark?
  5. Vad är en ratepension i danska?
  6. Vad är allmän pension i danska länder?

Hur får jag ut min pension från Danmark?

Om du är bosatt i Sverige ska du informera den svenska Pensionsmyndigheten att du har intjänat folkpension i Danmark. Pensionsmyndigheten kontaktar då Udbetaling Danmark, som står för utbetalningen för dem som bor i Sverige.

Hur länge ska man jobba i Danmark för att få pension?

Du intjänar rätt till dansk pension utifrån den tid du har bott i Danmark från att du fyllde 15 år och tills du når ålderspensionsåldern eller blir beviljad seniorpension eller förtidspension. Du har rätt till full ålderspension om du har bott 40 år på Färöarna under intjänandeperioden.

Hur får man pension från Tyskland?

I Tyskland måste du ha jobbat i minst fem år för att ha rätt till pension. Tom skulle alltså inte ha kunnat ut någon pension om han bara hade arbetat i Tyskland.

Kan du ansöka om pension i Danmark?

  • Pensionsutbetalning när du jobbat i Danmark Du ansöker om pension i ditt bosättningsland, både för pension intjänad i Danmark och i Sverige. Undantaget är om du endast har arbetat i ett av länderna, då söker du pension där du haft din inkomst.

Vad är en ratepension i danska?

  • I Danmark skiljer man på "alderspension", "ratepension" och "livsvarig livrente". En ratepension ger möjlighet till ett avdrag på 54 700 DKK årligen (2018). Det finns ingen gräns för hur mycket du kan betala in till en livslång livränta och inbetalningarna är avdragsgilla.

Vad är allmän pension i danska länder?

  • Allmän pension i Danmark. Alla danska arbetstagare är berättigade till danska sociala pensioner. Dessa omfattar folkpension, förtidspension och delpension. Folkpension. Full dansk folkpension betalas ut till personer som har bott minst 40 år i Danmark. Den som arbetar i Danmark men bor i ett annat EU-land, tjänar också in dansk folkpension ...