:

Vad läggs takstolar på?

Innehållsförteckning:

  1. Vad läggs takstolar på?
  2. Hur monterar du takstolarna så att de monteras lika i nocken?
  3. Hur lyfta takstolar?
  4. Hur långt ska det vara mellan takstolar?
  5. Hur fungerar en takstol?
  6. Vad är fribärande takstolar?
  7. Hur man lägger råspont på tak?
  8. Hur skarva Bärläkt?
  9. Hur förstärker man takstolar?

Vad läggs takstolar på?

Takstolen bygger du av konstruktionsvirke eller limträ och sammarfogar med spik, spikplåt eller knutplåt med fästdon av spik/skruv samt vid behov mellanläggsbrickor och skruvar. Valet av sammanfogning beror på takstolens storlek samt på huruvida du bygger den själv eller om den byggs på fabrik.

Hur monterar du takstolarna så att de monteras lika i nocken?

Nock För att skapa stabilitet ska det kortlas mellan takstol vid nock när man lägger underlagstaket frihängande. kapa spetsen på takstolarna vid nock och lägg en hel läkt från gavel till gavel. se bild. är detta inte möjligt, mät ut avståndet mellan takstolarna och kortla mellan varje takstol istället.

Hur lyfta takstolar?

Om takstolarna ska lyftas på plats utan kran börjar du med att lägga takstolarna upp och ned vilandes på hammarbandet. Rotera första takstolen till rätt läge och placera den mellan stödbrädan i gaveln och vinkelbeslaget. Mät takstolens utstick från hammarbandet på båda sidor och justera tills utsticket är jämnt.

Hur långt ska det vara mellan takstolar?

Takstolarna tillverkas vanligen av konstruktionsvirke i tjockleken 45 mm och bredden 170–220 mm beroende på spännvidd. De placeras med 1 200 mm centrumavstånd. Takstolarnas underramar, kompletterade med golvbjälkar mitt i varje fack, bär mellanbjälklaget.

Hur fungerar en takstol?

Takstolen är en av flera delar i yttertakets bärande konstruktion. Enkelt beskrivet består takstolen av två mot varandra lutande sparrar. De möts i taknocken och binds samman nedtill av en horisontell bjälke. Det finns takstolar i olika typer av material: stål, betong och trä.

Vad är fribärande takstolar?

Vanligast bland takstolar är fackverk. Dessa är ramstänger som bildar slutna triangelmönster av sammanbundna diagonaler. Denna typ av takstolar är fribärande takstolar som tål hög belastning. ... Den billigaste lösningen på en konstruktion av takstolar är kil-lösningen som också är typgodkänd.

Hur man lägger råspont på tak?

Råspont spikas med 75 mm trådspik med minst en spik i varje takstol per bräda, om du använder 95 mm råspont. Spikar du råspont som är 120 mm bred ska denna fästas med två spikar per takstol. Oavsett dimension ska alla kanter vara spikade med två spik per bräda och takstol.

Hur skarva Bärläkt?

Montera alla bärläktsrader tills du når nocken med 75 x 2,8 mm trådspik. En spik ska fästas på alla ställen där bärläkten möter ströläkten och behöver du skarva bärläkten så gör du det över ströläkten. Om takpannor ska läggas spikas ytterligare en 25 x 48 mm läkt ovanpå takfotsläkten.

Hur förstärker man takstolar?

Det finns flera sätt att lösa problemet på, mer eller mindre komplicerade. I ditt fall skulle jag lägga in limträbalkar mitt imellan takstolarna och lägga ett nytt golv på dessa balkar. Om du använder 90x315 mm limträ och skruvlimmar 24 mm k-plywood ovanpå det får du en lösning som garanterat känns bra.