:

Vad betyder Äldreomsorgslyftet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder Äldreomsorgslyftet?
  2. Vad är Äldrelyftet?
  3. Hur fungerar äldreomsorgen i Sverige?
  4. Hur länge gäller Äldreomsorgslyftet?
  5. Vad ska en utbildad undersköterska ha i lön?

Vad betyder Äldreomsorgslyftet?

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. SKR och Kommunal har en överenskommelse kopplat till satsningen.

Vad är Äldrelyftet?

Äldrelyftet är namnet på regeringens utbildningssatsning för att höja kunskapsnivån i äldreomsorgen. Regeringen skjuter till 2,2 miljarder kr i år och 1,7 miljarder kr nästa år för att anställningar inom äldreomsorgen ska kunna kombineras med utbildning på arbetstid.

Hur fungerar äldreomsorgen i Sverige?

Äldreomsorgen i Sverige är huvudsakligen kommunernas ansvar och regleras främst av Socialtjänstlagen (SoL). Enligt lagen ska kommuner verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Hur länge gäller Äldreomsorgslyftet?

Satsningen pågår mellan 20. Under 2021 så finns det 3,3 miljader att söka för Sveriges kommuner för genomföra satsningen.

Vad ska en utbildad undersköterska ha i lön?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 26 900 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 29 600 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna hade 2019 en medianlön på 26 500 kronor där de bäst betalda hade en lön på 29 600 kronor eller mer.