:

Vilka får köra bil i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka får köra bil i Sverige?
  2. Får man köra med serbiskt körkort i Sverige?
  3. Hur länge får man köra med utländskt körkort?
  4. Kan man ta körkort i ett annat land?
  5. Kan jag köra bil i Turkiet med svenskt körkort?
  6. Får svensk medborgare köra utlandsregistrerad bil i Sverige?
  7. Kan man ha två giltiga körkort?
  8. Hur byter man utländskt körkort?

Vilka får köra bil i Sverige?

För att få köra bil i Sverige så måste du ha fyllt 18 år och ha ett körkort. Du får köra bil i Sverige under hela tiden som du är asylsökande. Efter att du har fått uppehållstillstånd kan du i vissa fall byta ut ditt körkort mot ett svenskt körkort.

Får man köra med serbiskt körkort i Sverige?

Körkort från länder utanför EES För att ett körkort från en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige gäller följande: Körkortet måste vara giltigt i det land där det har utfärdats. Körkortet får inte ha bytts ut mot ett svenskt.

Hur länge får man köra med utländskt körkort?

Körkort från EU-/EES-länder Har du körkort från ett EU-/EES-land är körkortet giltigt så länge det är giltigt i landet där det har utfärdats och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort. Ditt körkort gäller även om du är folkbokförd i Sverige.

Kan man ta körkort i ett annat land?

Du kan bara ta körkort i det land där du är folkbokförd, dvs. där du vanligtvis eller regelbundet är bosatt. Det är i regel det land där du bor i minst 185 dagar varje kalenderår på grund av personlig eller yrkesmässig anknytning.

Kan jag köra bil i Turkiet med svenskt körkort?

Om du är i Turkiet som turist får du använda ditt svenska körkort.

Får svensk medborgare köra utlandsregistrerad bil i Sverige?

Utländskt fordon i Sverige Om du är medborgare i ett annat nordiskt land och vistas tillfälligt i Sverige får du köra med en utlandsregistrerad bil i Sverige högst ett år.

Kan man ha två giltiga körkort?

– Det må vara lagligt att ha två medborgarskap och dubbelt upp av allt, men det är inte lagligt att använda sig av två förarkort, konstaterar Jonas Nordin. Det skrivs en underrättelse till Transportstyrelsen om det inträffade och föraren får böter om 8 000 kronor samt ett förarkort omhändertaget.

Hur byter man utländskt körkort?

Så här ansöker du

  1. Beställ blanketten Ansökan om utbyte av utländskt körkort.
  2. Skicka in din ansökan tillsammans ditt utländska körkort i original till: Transportstyrelsen. 701 97 Örebro.