:

Vad gäller när jag lånar ut min bil?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller när jag lånar ut min bil?
 2. Får man låna någons bil?
 3. Vad gäller om någon annan krockade min bil?
 4. Vad händer om någon under 24 kör bilen?
 5. Vad händer om någon under 25 kör bilen?
 6. Vad händer om man krockar en leasingbil?
 7. Får mina barn köra min bil?
 8. Vem får köra bilen?
 9. Vad händer om någon kör in i min bil?
 10. Vad händer om jag krockar med någon annans bil Folksam?

Vad gäller när jag lånar ut min bil?

Om du hyr ut din privata bil är det viktigt att tänka på att försäkringsskyddet i din vanliga bilförsäkring normalt är begränsat. Om du bara lånar ut din bil helt tillfälligt så gäller din vanliga bilförsäkring i princip som om det var du själv som körde bilen.

Får man låna någons bil?

Du kan också låna ut din bil tillfälligt utan ersättning till någon annan, men grundregeln är att du som försäkringstagare är bilens huvudsakliga förare. ... Därför gäller inte försäkringen om du lånar ut bilen under en längre tid.

Vad gäller om någon annan krockade min bil?

I ditt fall har du som tecknat trafikförsäkringen på bilen alltså rätt till trafikskadeersättning ifall bilen har fått någon sakskada. Har en annan bil skadats utgår ersättning från trafikförsäkringen ifall det egna fordonet orsakat skadan genom vållande i förandet eller brister på fordonet, 10 § andra stycket TSL.

Vad händer om någon under 24 kör bilen?

Ungdomssjälvrisk: Om den som körde bilen är under 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

Vad händer om någon under 25 kör bilen?

Unga förare klassificeras som högre risk och får därmed en högre försäkringspremie. Ska någon använda bilen som är under 25 måste detta anges, annars riskerar man nedsatt ersättning eller högre självrisk vid en skada - ofta det dubbla.

Vad händer om man krockar en leasingbil?

Är olyckan framme så händer in princip samma sak som om du skulle äga bilen själv. Du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag, och du får köra bilen till verkstaden för att åtgärda skadan. En självrisk tas ut från försäkringsbolaget. Självrisken avgörs av hur skadan uppkom och vilken typ av skada det är.

Får mina barn köra min bil?

Om du bor hemma och du har dina föräldrar tillåtelse att låna deras bilfår du självklart göra det. Men se då till att dina föräldrar har angivit till sitt försäkringsbolag att någon under 25 år kan komma att köra bilen (om du är under 25 år). För att undvika problem med försäkringsbolaget vid en eventuell olycka.

Vem får köra bilen?

B

 • Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton, och. en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg. ...
 • Terrängvagn.
 • Motorredskap klass I (motorredskap som är gjorda för hastigheter över 30 km/tim)
 • Trehjulig motorcykel.
 • Fyrhjulig motorcykel.

Vad händer om någon kör in i min bil?

Kontakta motpartens försäkringsbolag för ansökan om ersättning. Försäkringsbolaget handlägger skadan, och om den ersätts behöver du inte betala självrisk eller bekymra dig för bonusförluster i din försäkring.

Vad händer om jag krockar med någon annans bil Folksam?

Då räcker det med en halvförsäkring den första tiden. Vagnskada ingår i vår helförsäkring och gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse som kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon (bilfärja, tåg etc).