:

Vilka syns på Lexbase?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka syns på Lexbase?
  2. Får arbetsgivare kolla Lexbase?
  3. Hur får man reda på en dom i tingsrätten?
  4. Hur länge syns en dom på Lexbase?
  5. Kan man ta reda på om någon är dömd?
  6. Hur ser man andras brottsregister?
  7. Kan man se vad folk är dömda för?
  8. Får alla företag kontrollera brottsregister?
  9. Hur får man reda på målnummer?
  10. Hur kan man se en dom?

Vilka syns på Lexbase?

Dokumenten innehåller samtliga uppgifter som myndigheterna registrerat om personen eller företaget; i ett brottmål t. ex. vilken typ av brott det rör sig om, var brottet utfördes, straffet, adresser samt vilka försvarare och åklagare som varit engagerade i det aktuella ärendet.

Får arbetsgivare kolla Lexbase?

För arbetsgivare är det precis som för alla oss andra fritt fram att kolla upp personer på den kritiserade webbplatsen Lexbase. Att däremot ta tillfället i akt och spara uppgifter om en anställd eller potentiell arbetskraft är brott mot Personuppgiftslagen.

Hur får man reda på en dom i tingsrätten?

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Hur länge syns en dom på Lexbase?

Hur länge finns mina domar/beslut/åtal/strafförelägganden kvar på Lexbase? Brottmålsdomar gallras: Efter fem år om brottet kan ge max två år i straffskalan. Efter 20 år om brottet kan ge över två år i straffskalan.

Kan man ta reda på om någon är dömd?

Om du vill veta om en person har begått något brott kan du kontakta domstolen och fråga, och även begära ut domen. På Sveriges domstolars hemsida (länk här) finns information om vad som gäller angående domar och beslut.

Hur ser man andras brottsregister?

Det finns inget centralt register du kan vända dig till för att begära ut någons tidigare domar. Du måste därmed vända dig till varje enskild tingsrätt, hovrätt eller annan domstol och lämna in en begäran om att ta del av domen.

Kan man se vad folk är dömda för?

Om du vill veta om en person har begått något brott kan du kontakta domstolen och fråga, och även begära ut domen. På Sveriges domstolars hemsida (länk här) finns information om vad som gäller angående domar och beslut.

Får alla företag kontrollera brottsregister?

Du som arbetsgivare har i vissa fall rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret när du anställer. Det finns generella regler som gäller alla utdrag och utöver det specifika regler för varje typ av utdrag.

Hur får man reda på målnummer?

Det korta svaret på din fråga är att det inte finns något speciellt sätt att gå till väga för att få tag på ett målnummer till en dom. Generellt sett behöver man kunna målnumret för att få ut domen, antingen om man har varit närvarande på rättegången och skrivit ner målnumret eller tagit del av det på annat sätt.

Hur kan man se en dom?

Om du vill ha tag i en dom eller ett beslut ska du höra av dig till den domstol som har meddelat domen eller beslutet. Du kan höra av dig via mejl, telefon eller genom att besöka aktuell domstol. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar, så länge de inte är skyddade av sekretess.