:

Hur mycket får man dra efter en A-traktor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får man dra efter en A-traktor?
  2. Får bilen dra husvagnen?
  3. Hur mycket får en a-traktor dra med släp?
  4. Vad kostar skatten på en A-traktor?
  5. Vad händer om man kör med för tungt släp?
  6. Hur mycket får man köra med släp?
  7. Hur tungt får man dra med traktor?
  8. Är det skatt på en A-traktor?
  9. Måste man betala skatt på en A-traktor?
  10. Hur mycket överlast för att bli av med körkortet?

Hur mycket får man dra efter en A-traktor?

A-traktor är lämplig som dragfordon om: 1. tjänstevikten är 2 000 kg eller högre eller 2. ursprungsfordonet är konstruerat för en släpvagnsvikt av minst 1 000 kg.

Får bilen dra husvagnen?

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg med en eller flera tillkopplade släpvagnar. Släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3 500 kg.

Hur mycket får en a-traktor dra med släp?

Så, sammanfattningsvis kan man säga att en lite nyare A-traktor får antingen dramycket som den registrerade släpvagnsvikten om sådan finns, eller så mycket som dragkroken är dimensionerad för, så länge släpvagnen är bromsad.

Vad kostar skatten på en A-traktor?

Veckoskatten utgör 30 kronor, om traktorns tjänstevikt ej överstiger 1600 kilogram, 50 kronor, om tjänstevikten överstiger 1 600 men ej 3 000 kilogram, samt 80 kronor, om tjänstevikten överstiger 3 000 kilogram.

Vad händer om man kör med för tungt släp?

Straffrättsligt innebär olovlig körning med "fel" släp att du kommer att dömas till böter. När domen vunnit laga kraft är det upp till Transportstyrelsen att bedöma om det finns skäl att återkalla körkortet.

Hur mycket får man köra med släp?

Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp- eller husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter. Läs mer på sidan om hastighet för släp.

Hur tungt får man dra med traktor?

Björn Johansson‎Ställ frågor om Epa/A-traktorer här Hur stort/tungt släp får man dra efter en atraktor? Nej, 60 ton med rätt fordon. Och max 24 meter långt får hela ekipaget vara. Man får dra dubbelt upp med a-traktor, jämfört med vad motsvarande modell får som bil på b-körkort.

Är det skatt på en A-traktor?

Traktorer som är ombyggda bilar (s.k. epa- eller A-traktorer) tillhör skatteklass I (2 kap. 16 § 4 VSL).

Måste man betala skatt på en A-traktor?

A-traktorer är inte skattebefriade efter 30 år som en bil eller en motorcykel, utan årlig fordonsskatt ska betalas så länge de finns i trafik.

Hur mycket överlast för att bli av med körkortet?

För Polisen ser nämligen allvarligt på gravt överlastade fordon. Redan vid 41 procents överlast utgår maxböter på hela 4 000 kronor. När överlasten nått den dubbla tillåtna lastvikten dras körkorten in i en till tre månader.