:

Vad är diabetes med komplikationer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är diabetes med komplikationer?
 2. Vilka fyra sena komplikationer är speciellt vanliga vid diabetes?
 3. Vilka sena komplikationer kan drabba en diabetiker?
 4. Vilka övriga komplikationer förutom sår kan uppstå vid diabetes?
 5. Hur påverkar diabetes livet?
 6. Vilka typiska komplikationer kan uppkomma vid långvarig Diabetessjukdom?
 7. Är diabetes typ 1 eller 2 farligast?
 8. Vilken typ av diabetes är värst?
 9. Vilka organ kan påverkas av diabetes?

Vad är diabetes med komplikationer?

Vid diabetes ökar risken för aterosklerotiska* förändringar i både små och stora blodkärl. De småkärlsförändringar som uppkommer i till exempel njurarna och på näthinnan kan leda till nedsatt njurfunktion och sämre synförmåga. I hjärtat kan det förekomma skador i både stora och små blodkärl.

Vilka fyra sena komplikationer är speciellt vanliga vid diabetes?

Till följd av diabetes kan man drabbas av nedsatt känsel i fötterna och det kan uppstå förhårdnader, torr hud, sår och nervskador. Det i sin tur leder till att du inte känner om du får skador, skoskav, eller sår på fötterna.

Vilka sena komplikationer kan drabba en diabetiker?

Komplikationer som kan komma senare

 • nedsatt syn, så kallad diabetesretinopati.
 • sämre njurfunktion och så småningom njursvikt.
 • försämrad blodcirkulation och nedsatt känsel, främst i fötterna.
 • hjärtinfarkt.
 • stroke.
 • kärlkramp.

Vilka övriga komplikationer förutom sår kan uppstå vid diabetes?

De är sällan livshotande på samma sätt som komplikationerna i stora blodkärl. Men de kan leda till att du får skador på ögats näthinna, njurskador och skador på nerver. Skadorna på nerverna kan ge sämre känsel, oftast i fötter och ben. Skador i små blodkärl kan också göra att det blir svårt att få och behålla stånd.

Hur påverkar diabetes livet?

Att ständigt gå med ett högt blodsocker ger skada på olika organ som ögon, njurar, nerver, hjärta och blodkärl (American diabetes association, 2013). En kronisk sjukdom är långvarig, ofta permanent och progressiv. Att leva med kronisk sjukdom har ofta en påverkan och förändrar människors liv.

Vilka typiska komplikationer kan uppkomma vid långvarig Diabetessjukdom?

Komplikationer i detalj(1)

 • Nervsjukdom. Högt blodsocker och blodtryck vid diabetes kan skada kroppens nerver. ...
 • Förlora synen. De flesta med diabetes har någon form av ögonsjukdom om deras blodsocker ligger för högt en längre period. ...
 • Kranskärlssjukdom. ...
 • Njursvikt. ...
 • Parodontit.

Är diabetes typ 1 eller 2 farligast?

Gemensamt för både typ 1-diabetes (även kallat diabetes typ 1, diabetes 1 eller förr barndiabetes) och typ 2-diabetes (även kallat diabetes typ 2, diabetes 2 eller förr åldersdiabetes) är att det blir för mycket socker i blodsockret (blodsockret är för högt), vilket är mycket skadligt för kroppen på lång sikt.

Vilken typ av diabetes är värst?

Vid typ 1-diabetes är det höga blodsockervärden (hyperglykemi) över lång tid som leder till många komplikationer och följdsjukdomar. Även låga blodsockervärden (hypoglykemi) kan vara livshotande och leda till kramper, medvetslöshet eller i värsta fall död.

Vilka organ kan påverkas av diabetes?

Båda typerna av diabetes kan leda till olika följdsjukdomar. Vanligast är sjukdomar i blodkärlen. Skador i de små kärlen, så kallade mikrovaskulära komplikationer, är typiskt för diabetes och liknar skador som kan uppkomma vid högt blodtryck. Det är vanligt att ögon, hjärta, njurar, fötter och ben drabbas av skador.