:

Kan omyndiga ingå avtal?

Innehållsförteckning:

  1. Kan omyndiga ingå avtal?
  2. Vad får en 16 åring bestämma?
  3. Får minderåriga teckna abonnemang?
  4. Vilka regler gäller när personer under 18 år vill ingå avtal?
  5. Vad gäller vid avtal?
  6. När har man rätt att bestämma över sina pengar?
  7. Vad ska en 16 åring hjälpa till med hemma?
  8. Hur mycket får en 15 åring bestämma?
  9. Hur gammal måste man vara för att ha ett abonnemang?
  10. Vem får teckna abonnemang?

Kan omyndiga ingå avtal?

Enligt 9 kap 1 § föräldrabalken är den som är under 18 år omyndig och äger, med vissa undantag, inte själv råda över sin egendom eller ingå avtal. Med förmyndarens samtycke, i förväg eller i efterhand, kan den omyndige däremot företa bindande rättshandlingar.

Vad får en 16 åring bestämma?

Du har rätt att gå i skolan, mat och kläder och den sjukvård du behöver. Du har rätt till fritid så du kan vila, träffa kompisar och vara ledig. Du har rätt till ett privatliv. Ingen får till exempel läsa dina meddelanden eller din dagbok utan din tillåtelse.

Får minderåriga teckna abonnemang?

Avtal med minderårig I princip kan inte en person under 18 år teckna avtal utan förmyndaren samtycke. Ett underförstått samtycke kan dock tolkas in i vissa fall, exempelvis om den minderåriga har fått tillgång till kontanter eller något annat betalningsmedel.

Vilka regler gäller när personer under 18 år vill ingå avtal?

Barn och avtal För att få ingå ett avtal måste alla parter ha fyllt 18 år. Om någon part är yngre måste barnets vårdnadshavare godkänna köpet för att avtalet ska gälla. Om ditt barn ingår ett avtal med ett företag utan ditt godkännande gäller inte avtalet.

Vad gäller vid avtal?

Ett avtal är bindande när du har lämnat ett anbud som konsumenten har accepterat. Både skriftliga och muntliga avtal gäller. För att ett avtal ska vara giltigt krävs det normalt att den du ingår avtal med är över 18 år, det vill säga myndig.

När har man rätt att bestämma över sina pengar?

Rätt att råda över egna tillgångar och öppna konto En omyndig får efter det att han eller hon fyllt 16 år själv bestämma över pengar som han eller hon har skaffat sig genom eget arbete.

Vad ska en 16 åring hjälpa till med hemma?

Jag brukar vara med och göra mat och göra maten själv ibland och jag brukar vara med och plocka undan efter maten, städa, både huset med min familj och mitt rum och jag går ut med hunden, tar hand om hunden och ger den mat, går ut med kaninen och ger den mat och rensar rabatten på sommaren och sådant.

Hur mycket får en 15 åring bestämma?

Enligt praxis får barnet allt mer inflytande i sina föräldrars beslut från och med det att barnet blivit 12 år gammalt, men ingen absolut bestämmanderätt finns för barnet innan det blivit myndigt. En 15-åring har ingen lagstadgad rätt att själv bestämma om boendet hos skilda föräldrar.

Hur gammal måste man vara för att ha ett abonnemang?

Konsumenter under 18 år har en begränsad möjlighet att ingå avtal. För att avtalet ska vara giltigt krävs förmyndarens samtycke. Det är säljarens ansvar att försäkra sig om att parten som avtalet ingås med är myndig eller har förmyndarens samtycke. Detta enligt föräldrabalken 9 kap 1 § (här).

Vem får teckna abonnemang?

De allra flesta mobiloperatörerna har som krav att du inte får ha någon betalningsanmärkning för att få teckna ett abonnemang. Har du en betalningsanmärkning kan du teckna ett abonnemang hos Fello, Hallon och Vimla.