:

Varför är man Vårtrött?

Innehållsförteckning:

  1. Varför är man Vårtrött?
  2. Varför är jag så trött på våren?
  3. Vad kan man göra åt trötthet?
  4. Varför får jag ångest på våren?
  5. När börjar Vårtrötthet?
  6. Varför har jag låg energi?
  7. Varför är jag så trött varje dag?

Varför är man Vårtrött?

När det blir ljusare sjunker det nattliga hormonet melatonin, samtidigt som stresshormonet kortisol och signalsubstansen serotonin ökar. Resultatet blir att vi får mer energi, samtidigt som vi kan känna oss både trötta och nedstämda. Vilket beror på att kroppen reagerar snabbare än knoppen.

Varför är jag så trött på våren?

När ljuset kommer tillbaka på våren påverkar det vår biologiska klocka vilket kan leda till trötthet och i vissa fall depression.

Vad kan man göra åt trötthet?

Försök att komma ut mitt på dagen om du kan. Särskilt på helgen eller när du är ledig kan det vara en extra god idé att ta sig tid för promenader och andra utomhusaktiviteter. Fysisk aktivitet bidrar i sig också till att motverka trötthet. För att motverka bristen på ljus behöver vi även extra mycket sömn.

Varför får jag ångest på våren?

Dagsljuset är det många längtar efter när våren kommer, men det finns också de som påverkas negativt av solljuset. De blir nedstämda och drabbas av vårdepression. Annons: Upp till tio procent av befolkningen har så kallad årstidsbunden depression och drabbas då på hösten, vintern eller våren.

När börjar Vårtrötthet?

Det är i mars och april vi känner av vårtröttheten som mest. Sen har kroppen anpassat sig. För ett fåtal blir symptomen på vårtröttheten så starka att de utvecklar SAD – seasonal affective disorder, alltså en årstidsbunden depression. Går det så långt ska man vända sig till sin husläkare för att få hjälp.

Varför har jag låg energi?

Stress, dålig kost, för lite sömn eller brist på fysisk aktivitet. Den främsta orsaken till låg energi = obalans, vare sig det beror på fysiska eller psykiska tillstånd. För att få tillbaka energi i vardagen behöver du fundera på vad som orsakar obalansen och därefter vad du aktivt kan göra för att återställa den.

Varför är jag så trött varje dag?

Om du är så trött att du har svårt att hålla dig vaken under dagen kan det bero på att du snarkar och har korta andningsuppehåll när du sover, kallad sömnapné. Ibland kan tröttheten bero på att du har brist på något ämne i kroppen, till exempel järn. Järnbrist är vanligt i samband med mens.