:

Finns många på savannen?

Innehållsförteckning:

 1. Finns många på savannen?
 2. Hur mycket regnar det i savannen?
 3. Hur hittar djur föda i savannen?
 4. Hur mycket blod har en katt?
 5. Finns det några hotade arter i savannen?
 6. Vilka träd växer i savannen?
 7. Vart regnar det mest i Afrika?
 8. Vad växer i savannen?
 9. Hur gör Motspjärnare?
 10. Hur anpassar sig djur i lövskogen?

Finns många på savannen?

Enbart antalet gräsätare, herbivorer, kan uppgå till cirka 2,5 miljoner individer. Däggdjur dominerar faunan. Det finns omkring 30 arter herbivorer och 13 arter stora rovdjur. I mångfalden av gräsätare, bara för att nämna några få, finns gnu, zebra, olika gaseller, topi, elefant, buffel, giraff och kongoni.

Hur mycket regnar det i savannen?

Större delen av året är det torrperiod, då det regnar väldigt lite eller inte alls, och temperaturen ligger mellan tio och tjugo grader celsius. Under torrperioden torkar gräs och blad; det gör landskapet gult och kalt.

Hur hittar djur föda i savannen?

Djur och insektslivet Växtätarna, som zebror, bufflar, vårtsvin, giraffer, noshörningar, elefanter, antiloper med flera, har hittat sina egna nischer på savannerna, från trätoppar till rötter. De köttätande djuren, som gepard, lejon, leopard, schakaler och hyenor, har utvecklat en bra balans till sina bytesdjur.

Hur mycket blod har en katt?

Katter kan lämna blod 4-6 gånger per år. Vid varje tillfälle lämnas ca 40-50 ml blod. Vid det första besöket görs en noggrann hälsoundersökning. Ett blodprov tas för att bestämma blodgrupp samt kontrollera ett stort antal andra blodvärden, allt för att säkerställa att hunden eller katten är fullt frisk.

Finns det några hotade arter i savannen?

Geparder hotas Geparder förekommer i låga tätheter. Som exempel kan nämnas att det i Serengeti som är omkring 14 000 kvadratkilometer stort finns det bara cirka 275 geparder. Där finns gott om bytesdjur men även en hård konkurrens från lejon och fläckiga hyenor. Geparder behöver stora områden med rikligt med bytesdjur.

Vilka träd växer i savannen?

Har du någonsin undrat vad namnen är på träden som bor i savannen?

 • Acacia tortilis.
 • Adansonia digitata.
 • Albizia procera.
 • Ficus sycomorus.
 • Haloxylon ammodendron.
 • Pistacia Vera.
 • Schinus molle.

Vart regnar det mest i Afrika?

I norra Afrika har man ofta problem med vattentillgången och i stora delar av Sahara regnar det endast en gång om året. Vid ekvatorn finns den så kallade tropiska zonen som är Afrikas fuktigaste region.

Vad växer i savannen?

Ett område där det växer mest gräs och buskar och få träd. Savannen finns i varma områden med en regnperiod och en torrperiod. Växter på land som tål att ibland vara helt dränkta och som står kvar trots att underlaget rör sig. Ett område där det växer gräs, örter och lökväxter men inga träd.

Hur gör Motspjärnare?

Motspjärnare: De organismerna som har anpassat sig till klimat för att tåla tuffa situationer tex. Kaktusar som är specialister på att hålla kvar vatten.

Hur anpassar sig djur i lövskogen?

Djuren i lövskogslandskapet Till exempel lövsångare, bofink och rödhake. Ekoxe, kan bli 8.5 cm lång. Bland de stora djuren är rådjuren självklarar i lövskogens utkanter, liksom vildsvinen som var utrotade en längre tid innan de åter planterades in.