:

Finns Säter kvar?

Innehållsförteckning:

  1. Finns Säter kvar?
  2. Vilka satt på fasta paviljongen?
  3. När ska Säters mentalsjukhus rivas?
  4. När byggdes Säters mentalsjukhus?
  5. När byggdes mentalsjukhuset i Säter?
  6. När La Säter mentalsjukhus ner?

Finns Säter kvar?

En bit in i landet ligger det som en gång var en plats där personer med svåra psykiska problem samlades, Säters hospital. Längs med den fina sjön Ljustern finns en bit historia som sedan lång tid varit dels övergiven. Säters sjukhus finns dock än idag kvar och har avdelningar öppna för viss typ av sjukvård.

Vilka satt på fasta paviljongen?

Paviljongen öppnades och tog då emot 13 patienter, som ansågs mycket svårskötta, från kriminalavdelningen i Växjö. På paviljongen fanns vid öppnandet 27 vårdplatser, 16 vårdare och en uppsyningsman.

När ska Säters mentalsjukhus rivas?

Säters fasta paviljong var namnet på en tidigare rättspsykiatrisk klinik. Den numera nedlagda byggnaden är belägen på Länsvägen i Skönvik utanför Säter. År 2021 beslutade Säters kommun att Fasta Paviljongen ska rivas.

När byggdes Säters mentalsjukhus?

När Säters hospital öppnade 1912, med 830 vårdplatser, hade Säter 1 000 invånare.

När byggdes mentalsjukhuset i Säter?

När Säters hospital öppnade 1912, med 830 vårdplatser, hade Säter 1 000 invånare.

När La Säter mentalsjukhus ner?

Fasta paviljongen stängdes 1989, under branden 2002 förstördes vissa delar av byggnaden.