:

Är sidensvansen en flyttfågel?

Innehållsförteckning:

  1. Är sidensvansen en flyttfågel?
  2. Var är sidensvansar på sommaren?
  3. Vad äter en sidensvans?
  4. Vilka fåglar tycker om rönnbär?
  5. När kommer sidensvansen?
  6. Varför flyttar inte sidensvansen till varmare länder?
  7. Vilka djur äter sidensvans?
  8. Vilka äter rönnbär?

Är sidensvansen en flyttfågel?

Sidensvansen häckar i barrskogsbältets nordligare delar i nordvästra Nordamerika, Europa och Asien. Vintertid är den en så kallad strykfågel, det vill säga en partiell flyttfågel, och drar då omkring i stora nomadiska flockar. Mängden fåglar varierar beroende på tillgången på föda, exempelvis rönnbär.

Var är sidensvansar på sommaren?

sommaren då är det insekter som gäller. För det är spännande, sidensvansen byter liksom skepnad på höstkanten. Då lämnar den sin ensliga tillvaro inne i barrskogen och går ihop med sina kompisar och drar söderut i stora flockar.

Vad äter en sidensvans?

Agent: Sidensvans: Insekter utgör den huvudsakliga födan under sommarhalvåret. På flugsnapparmaner fångas flygande insekter i luften. Under eftersommaren övergår den till att äta bär, som utgör stapelfödan under vintern med rönnbär som specialitet.

Vilka fåglar tycker om rönnbär?

När det gäller fåglar som äter rönnbär vintertid så handlar det nästan alltid om trastar (oftast björktrast), sidensvans och vissa år om tallbit. När rönnbären tryter så är det främst sidensvans som ger sig på enbär men i viss mån även björktrast.

När kommer sidensvansen?

Denna vackert silvergrå fågel ser vi i södra och mellersta Sverige bara under höst och vinter. Den kommer då ofta i stora flockar och plundrar rönnar och oxlar, och man anser att han förebådar kyla.

Varför flyttar inte sidensvansen till varmare länder?

Eftersom sidensvansen är en mycket tillbakadragen fågel och svår att inventera så blir antalet häckningar i Sverige svårbedömt. ... Under september till oktober börjar flyttningen söderut och är tillgången på bär dåligt i Sverige kan den fortsätta ända ner till de södra delarna av Europa.

Vilka djur äter sidensvans?

Rätt mat till rätt fågel

BergfinkSolrosfrö och hampfrö
SidensvansFrukt och bär
Skata, kaja, kråka, råkaDessa fåglar är allätare. Framförallt skator och kråkor är bra på att hitta sätt att riva upp nät med talgbollar och de hamstrar gärna mat.
SteglitsSolrosfrö
StenknäckSolrosfrö och hampfrö

Vilka äter rönnbär?

Rönnbären äts av många fåglar som sedan sprider fröna. Särskilt trastar, tallbitar och sidensvansar uppskattar bären.