:

Finns hen i andra språk?

Innehållsförteckning:

  1. Finns hen i andra språk?
  2. Finns ordet hen?
  3. Vad betyder hon henne?
  4. Kan de användas i singular?
  5. När började vi använda hen?
  6. När kom hen till svenska språket?
  7. När började man använda ordet hen?
  8. När kom hen in i ordlistan?

Finns hen i andra språk?

För språkforskaren är svenskan faktiskt ganska speciell med sitt hen. Det är nämligen ovanligt att ett språk har både könsspecifika pronomen, i svenskans fall han och hon, och ett särskilt könsneutralt pronomen, det vill säga hen. I det engelska språket finns inget hen.

Finns ordet hen?

Hen är ett svenskt könsneutralt personligt pronomen som används på samma sätt som orden han och hon. Ordet kan användas då köns eller genustillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. ... Ordet hen togs med i den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, vilken utgavs i april 2015.

Vad betyder hon henne?

Svenska. När man i svenskan använder ett personligt pronomen för att omtala en individ i tredje person används det könsbestämda hon och han, med objektsformerna henne och honom, och i vissa fall den (särskilt om djur men även abstrakta personer).

Kan de användas i singular?

Pronomen är exempelvis hon, hen, han eller den. Det vill säga ord som andra använder om en istället för ens namn. Hen, hon, den och han tillhör ordklassen personligt pronomen i tredje person singular men vi pratar ofta om just pronomen eller personligt pronomen.

När började vi använda hen?

Men ordet har en betydligt längre historia än så. Enligt Kristian Blensenius, forskare vid Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet, föreslogs ordet i en språkspalt i Upsala Nya Tidning redan 1966. Därefter hände inte så mycket fram till 2000-talet, då användningen tog fart – rejält.

När kom hen till svenska språket?

Redan år 1966 föreslog Rolf Dunås i en språkspalt i Upsala Nya Tidning att svenskan skulle införa ett könsneutralt tredje personligt pronomen – hen – inspirerat av finskans redan existerande könsneutrala pronomen – hän.

När började man använda ordet hen?

Men ordet har en betydligt längre historia än så. Enligt Kristian Blensenius, forskare vid Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet, föreslogs ordet i en språkspalt i Upsala Nya Tidning redan 1966. Därefter hände inte så mycket fram till 2000-talet, då användningen tog fart – rejält.

När kom hen in i ordlistan?

År 2015 infördes det könsneutrala pronomenet hen i Svenska akademins ordlista efter en känslomässig allmän debatt om ordet, dess innebörd och möjliga konsekvenser.