:

Får man studera om man har sjukersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Får man studera om man har sjukersättning?
 2. Vad krävs för att få sjukersättning?
 3. Hur mycket får man om man är sjukpensionär?
 4. Hur gör man för att bli förtidspensionerad?
 5. Kan man få studiebidrag samtidigt som man har aktivitetsstöd?
 6. Hur svårt är det att få sjukersättning?
 7. Vad krävs för att få aktivitetsersättning?
 8. Hur mycket kan man få från AFA Försäkring?

Får man studera om man har sjukersättning?

När du har haft sjukersättning i minst ett år kan den vara vilande under tiden du studerar. Om du studerar blir hela din ersättning vilande oavsett om du studerar på heltid eller deltid. Din sjukersättning kan vara vilande i högst två år. När du studerar kan du söka studiemedel eller annat studiestöd från CSN.

Vad krävs för att få sjukersättning?

Kan jag få sjukersättning?

 • inte kan arbeta nu och i framtiden i något arbete på hela arbetsmarknaden. Det gäller även till exempel anpassade arbeten med lönebidrag.
 • har helt nedsatt arbetsförmåga.
 • är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Hur mycket får man om man är sjukpensionär?

Sjukpensionen motsvarar ungefär 21 procent av din lön (så kallat pensionsunderlag). Om du har en lön som är högre än 30 188 kronor/månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Hur gör man för att bli förtidspensionerad?

Sjukersättning, tidigare förtidspension, kan beviljas personer i åldrarna 19 till 64 år vars arbetsförmåga är ”stadigvarande nedsatt” på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Antalet personer med sjukersättning/förtidspension var som högst 2005.

Kan man få studiebidrag samtidigt som man har aktivitetsstöd?

Om du har studiemedel - bidrag och lån Om du har aktivitetsersättning på heltid (100 procent) kan du inte studiemedel för samma period. Om du däremot får aktivitetsersättning på 50 procent kan du kombinera med studiemedel på 50 procent.

Hur svårt är det att få sjukersättning?

För att få sjukersättning ska du vara 30–64 år, och nedsättningen av arbetsförmågan ska vara bestående. Sjukersättning – det som många felaktigt kallar "förtidspension" – kan beviljas med 25%, 50%, 75% alt 100%, beroende på nedsättningen av arbetsförmågan. För att har rätt till sjukersättning krävs (enligt 33 kap.

Vad krävs för att få aktivitetsersättning?

Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta.

Hur mycket kan man få från AFA Försäkring?

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med 12,5 procent av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi 13,3 procent av sjukpenningen. Du kan dagsersättning från dag 15 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.