:

Vilka omfattas av lönekartläggning?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka omfattas av lönekartläggning?
  2. Får dålig lön?
  3. När måste man göra lönekartläggning?
  4. Hur ser en lönekartläggning ut?
  5. Vad är Befattningsvärdering?
  6. Vad är en låg lön?
  7. Varför låg lön?

Vilka omfattas av lönekartläggning?

Vad ska lönekartläggningen omfatta?

  • Bestämmelser och praxis om lön, förmåner och andra anställningsvillkor som tillämpas i verksamheten.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.

Får dålig lön?

– Det händer att personer som gått in på en låg grundlön halkar efter lönemässigt. Om du tycker att du har en låg grundlön och vill se över om den går att justera, behöver du börja prata med din chef för att försöka hitta en lösning. Du kan också vända dig till dina fackliga representanter lokalt.

När måste man göra lönekartläggning?

Hur ofta ska man göra en lönekartläggning? Från och med den 1 januari 2017 kräver lagen att man gör en lönekartläggning varje år. Tidigare var lagkravet vart tredje år.

Hur ser en lönekartläggning ut?

I en lönekartläggning ser du som arbetsgivare över vilka olika befattningar som finns på arbetsplatsen samt vilka av dem som är kravmässigt lika eller likvärdiga. Ni jämför även mansdominerade och könsneutrala befattningar med kvinnodominerade befattningar där kraven är högre men lönen lägre.

Vad är Befattningsvärdering?

Befattningsvärdering görs för att bedöma en befattnings tyngd, komplexitet och påverkan på verksamheten, och ger bland annat underlag för att kunna sätta rätt lön.

Vad är en låg lön?

En låg inkomst i Sverige innebär att personen inte tjänar mer än ca 10 000 kr efter skatt. En medelinkomst ligger någonstans mellan 20 0 kr och en hög inkomst räknas som allt över det, men det finns nivåer av hög inkomst också där skatten ökar ytterligare vid en viss gräns.

Varför låg lön?

Våra egna undersökningar visar också att majoriteten av dem som byter jobb gör det för att lönen är för låg. Men lönen är inte allt och det är viktigt att även jobba med andra delar av sitt erbjudande för att förbättra företagets employer brand, som till exempel arbetsmiljö och balansen mellan jobb och fritid.