:

Har företaget handlat med andra länder moms?

Innehållsförteckning:

  1. Har företaget handlat med andra länder moms?
  2. Har Sverige hög moms?
  3. Är det moms på frakt inom EU?
  4. Hur funkar EU moms?
  5. Hur bokföra moms från utlandet?
  6. Hur fakturerar man utomlands?
  7. Hur mycket moms i Sverige?
  8. Vilket land har högst moms?
  9. Är det skatt på frakt?
  10. Får man ta moms på faktureringsavgift?

Har företaget handlat med andra länder moms?

Sälja varor och tjänster till köpare i andra EU-länder När du som företagare säljer en vara eller tjänst till ett företag i ett annat EU-land ska du i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Köparen ska istället redovisa moms i det andra landet.

Har Sverige hög moms?

Idag har alla EU-länder samma grundläggande momsregler även om till exempel skattesatserna skiljer sig åt. I Sverige är standardnivån för momsen 25 procent. Utöver det finns två reducerade skattesatser på 12 respektive 6 procent. ... 6 procent är det bland annat på tidningar, tidskrifter och böcker.

Är det moms på frakt inom EU?

Frakt och transport är en tjänst som har en momssats på 25 % om ett svenskt transportföretag anlitas för transporter av varor till länder inom EU.

Hur funkar EU moms?

Om du säljer och skickar varor till en näringsidkare i ett annat EU-land, ska du inte ta ut någon moms – förutsatt att kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer i EU. Du får fortfarande dra av ingående moms, dvs. momsen på de varor och tjänster som du har köpt för att kunna genomföra försäljningen.

Hur bokföra moms från utlandet?

När du redovisar ett inköp av varor eller tjänster från utlandet så ska detta redovisas med en fiktiv moms. Detta gäller oavsett om leverantören har lagt på moms eller ej på underlaget. När detta görs så kommer uppgifterna med i momsrapporten och därmed redovisas till Skatteverket.

Hur fakturerar man utomlands?

Om du fakturerar tjänster till länder utanför EU gäller i princip samma regler som inom EU. Normalt sett ska du inte lägga på någon svensk moms på fakturan men i vissa fall behöver du momsregistrera sig i det land där tjänsten är utförd.

Hur mycket moms i Sverige?

Det är 25 procents moms på nästan alla varor och tjänster du säljer.

Vilket land har högst moms?

2019 uppgår den genomsnittliga momssatsen i EU till 21,5 procent. Lägst är den i Luxemburg (17 procent) och högst moms har Ungern (27 procent).

Är det skatt på frakt?

Momsen på frakten ska vara samma som momsen på det du säljer. Har du sålt något med 12% moms så är momsen på frakten 12%, har du sålt med 25% moms har frakten 25% moms också.

Får man ta moms på faktureringsavgift?

Det krävs alltså att säljaren kommer överens med köparen om att kunna ta ut avgifterna. På faktureringsavgifter ska moms läggas på om det är moms på den sålda varan/tjänsten.