:

Varifrån kommer dricksvattnet i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Varifrån kommer dricksvattnet i Stockholm?
 2. Hur har reningsverk utvecklats?
 3. Hur fungerar en avloppsanläggning?
 4. Vem skapade avloppssystemet?
 5. Var tar Göteborg sitt dricksvatten?
 6. Hur får man färskvatten till Stockholm?
 7. Hur går det till när avloppsvattnet renas?
 8. Hur fungerade avloppssystemet förr i tiden?
 9. Hur fungerar kommunalt vatten?
 10. Hur fungerar en trekammarbrunn?

Varifrån kommer dricksvattnet i Stockholm?

Vårt dricksvatten kommer ifrån ytvatten eller grundvatten, alltså från sjöar och åar eller från vatten som finns nere i marken. Det finns olika typer av vattenverk där vattnet renas från växter, partiklar och ämnen vi inte vill ha i vårt dricksvatten.

Hur har reningsverk utvecklats?

Avloppssystem började byggas i större skala i Sverige på 1880-talet. Då gick smutsvattnet ut i närmaste vattendrag. Rören var grova, men om det kom stora regn svämmade systemet över. ... Dagvattnet fick fortsätta att rinna ut i närmaste vattendrag, medan vatten från industrier och hushåll gick iväg till reningsverket.

Hur fungerar en avloppsanläggning?

I värmepannorna värms vattnet för att sedan i framledningar föras från värmepannorna till radiatorer eller andra värmeförbrukare. ... Expansionskärlet behövs för att kunna hantera skillnader i vattnets volym. Hetvatten cirkuleras i ett hetvattensystem som är ytterligare ett av verkets vattensystem.

Vem skapade avloppssystemet?

Historia. Avloppssystem utvecklades redan under antiken. Antikens Rom hade ett välordnat kloaksystem, varav lämningar ännu återstår i den berömda Cloaca Maxima, som anlades omkring 600 f. Kr.

Var tar Göteborg sitt dricksvatten?

Nordöstra Göteborg samt centrala och östra Hisingen försörjs i huvudsak med dricksvatten från Alelyckans vattenverk. Om du bor i södra eller sydöstra Göteborg, eller i södra skärgården, får du i huvudsak ditt dricksvatten från Lackarebäcks vattenverk.

Hur får man färskvatten till Stockholm?

Dricksvatten av högsta kvalitet

 • Vattentäkt. Stockholmarnas dricksvatten kommer från Mälaren, som är vår vattentäkt. ...
 • Vattenverk. Stockholms dricksvatten produceras vid Norsborgs och Lovö vattenverk. ...
 • Ledningsnät. Från Norsborgs och Lovö vattenverk distribueras dricksvatten via ett över 200 mil långt ledningsnät.

Hur går det till när avloppsvattnet renas?

Mekanisk rening innebär att avloppsvattnet som kommer in i reningsverket passerar ett galler som rensar bort större föremål ur vattnet till exempel hushållspapper och bindor. Sedan passerar vattnet ett sandfång där större partiklar som grus och sand sjunker till botten.

Hur fungerade avloppssystemet förr i tiden?

Fram till 1870-talet så rann avlopp och annat rakt ut på gatan från husen och vidare i rännstenar och längs gatorna för att slutligen hamna i närmaste vattendrag. På 1700-talet täcktes de med sten och plank och gick under namne "Skvalbänkar". Man kunde sitta på dem och det "skvalade" under av avloppet.

Hur fungerar kommunalt vatten?

I ett tättbebyggt samhälle får du ditt hushållsvatten från det kommunala vattenverket. Vattnet hämtas ur sjöar, älvar eller grundvattenreservoarer. Ibland lagras det i dammar. Sedan grövre partiklar rensats bort renas vattnet kemiskt.

Hur fungerar en trekammarbrunn?

En trekammarbrunn är en slamavskiljare. Med det menas att den skiljer fasta och flytande delar i avloppsvattnet, så det som rinner ut ur brunnen kan renas i en infiltration eller någon annan typ av reningsanläggning. I en slambrunn samlas allt som spolas ner i avloppet.