:

Vilken lärstil?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken lärstil?
  2. Vad är auditiv lärstil?
  3. Vad innebär det att ha en kinestetisk lärstil?
  4. Vilka är de fyra olika Inlärningsstilarna?
  5. Hur lär man sig bäst vid taktil lärstil?
  6. Vad är auditiv inlärning?
  7. Vad menas med taktil inlärning?
  8. Vad innebär Kinestetisk inlärning?
  9. Vad är Kinestetik?
  10. Varför behöver du som pedagog ha kunskaper kring de olika Inlärningsstilarna?

Vilken lärstil?

De fyra olika lärstilarna är: Visuellt lärande – lär bäst och i första hand genom att använda synen som kanal. Auditivt lärande – lär bäst och i första hand genom att lyssna och prata. Kinestetiskt/taktilt lärande- lär bäst och i första hand genom att göra och utföra och göra, använder kropp och känslor.

Vad är auditiv lärstil?

Lär du dig bäst genom hörselintryck och av att lyssna är du en auditiv person. Auditiva perso- ner tycker ofta om att jobba i grupp och lär sig på ett bra sätt genom diskussioner. Tycker du om att prova dig fram, att vara i rörelse eller uppleva när du lär dig? Då har du troligen en kinestetisk lärstil.

Vad innebär det att ha en kinestetisk lärstil?

Kinestetisk inlärningsstil innebär att man an-vänder hela kroppen och alla sinnen för att lära. Den kinestetiske lär sig alltså bäst genom att göra saker eller att samarbeta med andra.

Vilka är de fyra olika Inlärningsstilarna?

Med begreppet inlärningsstilar syftar vi på Rita Dunns fyra alternativa sätt att lära (se rubrik 2.3) – visuellt (att se), auditivt (att lyssna), taktilt (använda händerna) och kinestetiskt (använder kroppen).

Hur lär man sig bäst vid taktil lärstil?

Den taktile deltagaren lär bäst genom att aktivera känseln, som förutom beröring också kan vara t. ex. smak och lukt.

Vad är auditiv inlärning?

Ungefär 25 % av alla människor är auditiva inlärare, vilket betyder att hörseln är deras huvudsakliga inlärningskanal. ... När en auditiv inlärare lär sig ett nytt språk gör de det bäst genom fonetisk inlärning, det vill säga genom att lära sig hur orden på det nya språket uttalas.

Vad menas med taktil inlärning?

Inlärningen sker bäst när du får göra något. Det effektivaste sättet att lära sig är att göra något på egen hand. Taktil: ... Inlärningen sker när du får känna på något.

Vad innebär Kinestetisk inlärning?

Kinestetiska inlärare lär sig bäst genom att använda rörelser och arbeta med kroppen, även känslor och inlevelse har betydelse för elevens inlärning. De tycker ofta om att arbeta praktiskt och passar inte så bra ihop med traditionell undervisning.

Vad är Kinestetik?

Rörelsesinne, muskelsinne. Uppfattning av kroppsställning, tyngd i kropp, huvud och lemmar, spänning och rörelser i muskler senor och leder. Det kinestetiska sinnet gör det möjligt för oss att känna (i huvudsak utan att vara medvetna om det) kroppens och lemmarnas ställning och rörelser.

Varför behöver du som pedagog ha kunskaper kring de olika Inlärningsstilarna?

I förskolan möter barnet pedagoger som ska stimulera dem till demokratiska och sociala individer. ... Boström (1998) menar att om en pedagog har förståelse för olika inlärningsstilar blir undervisningen både bättre och effektivare. Pedagogen får även en större förståelse till elevernas beteende under pågående undervisning.