:

Vad ska man göra om man har astma?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska man göra om man har astma?
 2. Kan man växa ifrån astma?
 3. Är det farligt med astma?
 4. Vad händer om man tar astmamedicin när man inte har astma?
 5. Kan man leva med KOL?
 6. Vilka drabbas av KOL?
 7. Kan bebisen ha astma?
 8. Vad är vanliga symtom vid astma?
 9. Vad kan astma bero på?
 10. Vad beror allergisk astma på?
 11. Kan en virusinfektion förvärra astmasymtomen?

Vad ska man göra om man har astma?

Det vanligaste är att du får kombinera kortison och luftrörsvidgande läkemedel, både snabbverkande och långverkande. Du andas in de flesta läkemedlen genom munnen, så kallad inhalering. Du andas in dem med hjälp av inhalatorer. Här kan du läsa mer om läkemedel vid astma.

Kan man växa ifrån astma?

Tillståndet växer många gånger bort vid 2–3 års ålder, men besvären kvarstår ibland till skolåldern. Prognosen vid astma med allergisk komponent är mer oförutsägbar, men många barn får mindre besvär under uppväxten. En del får dock tillbaka sin astma efter varierande tid.

Är det farligt med astma?

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Vid ett astmaanfall drar luftvägarna ihop sig och slemhinnan blir tjock. Ett astmaanfall kan vara livshotande och leda till att den drabbade inte får luft som i sin tur kan leda till hjärtstopp. Personer med astma har ofta med sig mediciner, men det är inte alltid dessa räcker.

Vad händer om man tar astmamedicin när man inte har astma?

– Medicinerna ger positiva effekter oberoende av om du har astma eller inte, säger professor Vibeke Backer. Bruket av astmamedicin bland elitidrottare har ökat på senare år. Idrottare med en astmadiagnos dominerar idag medaljligan i de stora mästerskapen i flera uthållighetsidrotter.

Kan man leva med KOL?

I Sverige beräknas mellan 400 0 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL. Dödligheten i KOL har ökat sedan 1970-talet och för närvarande avlider närmare 3 000 personer per år i sjukdomen i Sverige.

Vilka drabbas av KOL?

KOL är en vanlig sjukdom Utifrån studier uppskattats att mellan 400 0 000 personer i Sverige har KOL. Sjukdomen är ovanlig hos personer under 40 år. Bland personer som har rökt under många år har ungefär hälften fått KOL vid 75 års ålder.

Kan bebisen ha astma?

Icke-allergisk astma Vid förkylningsastma får barnet svårt att andas vid förkylningar och infektioner i luftvägarna, men inte annars. Vid förkylningsastma brukar besvären märkas innan barnet fyllt 1 år, och de har oftast försvunnit innan barnet är 6–7 år.

Vad är vanliga symtom vid astma?

 • Vanliga symtom vid astma är något, eller flera, av följande: Du drabbas av attackvis andnöd Du hostar upp slem Du andas pipigt och väsande, som om du andas genom ett sugrör

Vad kan astma bero på?

 • Astma beror på en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna. Inflammationen gör bland annat att luftrören är extra känsliga. Kall luft, starka dofter och rök är exempel på sådant som kan ge astmabesvär. Även till exempel stress, fysisk ansträngning och luftvägsinfektioner kan göra att du får mer astmabesvär.

Vad beror allergisk astma på?

 • Allergisk astma beror på att du har en allergi mot någonting och hos barn är allergi den enskilt största orsaken till att astma uppstår. ... Behandling av astma är starkt förknippat med inhalatorer och det beror på att inandning av inflammationshämmande medel är den vanligaste behandlingsmetoden.

Kan en virusinfektion förvärra astmasymtomen?

 • En dammig omgivning och starka dofter kan också förvärra astmasymtomen. En astmatiker som får en virusinfektion får ofta inte bara hosta, snuva, ont i halsen och andra förkylningssymtom. Virusinfektionen kan också göra att slemproduktionen ökar och att luftrören dras samman så att det blir tungt att andas.