:

Hur lång tid tar det att få remiss till mammografi?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar det att få remiss till mammografi?
  2. När kommer kallelse till mammografi?
  3. Hur ofta mammografi i Stockholm?
  4. När ska man gå på mammografi?
  5. Hur ofta mammografi Kronoberg?
  6. Hur ofta gör man mammografi i Östergötland?

Hur lång tid tar det att få remiss till mammografi?

Har du varit på undersökning med remiss ska du vända dig till din remitterande vårdgivare för svar. Har du varit på hälsokontroll för mammografi kommer du ett brevsvar inom 2-6 veckor.

När kommer kallelse till mammografi?

Region Stockholm erbjuder screening med mammografi för kvinnor i åldrarna 40–74 år. Kvinnor blir kallade till undersökning vartannat år. Detta innebär att man får sin första kallelse när man är 40 eller 41 år.

Hur ofta mammografi i Stockholm?

Under normala förhållanden kallas kvinnor över 40 år till röntgenundersökning av brösten, så kallad screening-mammografi med ett visst intervall. Detta intervall är 18, 21 respektive 24 månader beroende på var kvinnan bor i Sverige.

När ska man gå på mammografi?

Screening med mammografi erbjuds idag alla kvinnor mellan 40 och 74 års ålder.

Hur ofta mammografi Kronoberg?

I Kronoberg kallas alla kvinnor i åldrarna 40-74 år med cirka 20 månaders mellanrum till hälsoundersökning med mammografi.

Hur ofta gör man mammografi i Östergötland?

Du som är mellan 40 och 74 år kallas till mammografi vartannat år.