:

Hur bokar man aktieägartillskott?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokar man aktieägartillskott?
 2. Vad krävs för att göra aktieägartillskott?
 3. Hur gör man ett villkorat aktieägartillskott?
 4. Vad är erhållna aktieägartillskott?
 5. Hur bokförs ovillkorat aktieägartillskott?
 6. Hur bokföra kapitaltäckningsgaranti?
 7. Vad krävs för återbetalning av aktieägartillskott?
 8. Varför aktieägartillskott?
 9. Hur bokförs lämnat aktieägartillskott?
 10. När ska aktieägartillskott betalas?
 11. Hur behandlas ett villkorat aktieägartillskott?
 12. Vad är ett ovillkorat aktieägartillskott?
 13. Vad innebär en omvandling till aktieägartillskott?
 14. Vad skall man bokföra lämnade aktieägartillskott i kontogrupp 13?

Hur bokar man aktieägartillskott?

Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital. Ett aktiebolag får ett aktieägartillskott [2093] genom en bankkontoinsättning på 100 000 kr [1930]. Under det nya året omförs aktieägartillskottet [2093] mot balanserat resultat [2091].

Vad krävs för att göra aktieägartillskott?

Aktieägartillskott kan göras genom betalning av likvida medel, men det är även möjligt att tillföra tillgångar för att användas i aktiebolaget (förutsatt rätt värdering) eller genom att göra en skuldavskrivning på en fordran man har på aktiebolaget.

Hur gör man ett villkorat aktieägartillskott?

Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det. Aktieägarna har i regel avtalat om att på bolagsstämman rösta för att aktieägartillskotten ska betalas tillbaka innan någon annan utdelning lämnas.

Vad är erhållna aktieägartillskott?

Aktieägartillskott är när aktieägare lämnar tillskott av eget kapital till ett aktiebolag. Syftet med ett aktieägartillskott är att få in nytt eget kapital till bolaget, till exempel om bolagets eget kapital är helt eller delvis förbrukat, eller vid andra fall av kapitalbehov.

Hur bokförs ovillkorat aktieägartillskott?

Lämnade aktieägartillskott skall bokföras som en ökning av det bokförda värdet för andelarna i det ägda aktiebolaget. Erhållna aktieägartillskott skall bokföras mot det egna kapitalet i ett aktiebolag. Man brukar bokföra lämnade aktieägartillskott i kontogrupp 13 och erhållna aktieägartillskott i kontogrupp 20.

Hur bokföra kapitaltäckningsgaranti?

En utfärdad garanti om kapitaltillskott ska redovisas i någon form i årsredovisningarna hos både utställaren och mottagaren. Hos utställaren bör den redovisas som en eventualförpliktelse och hos mottagaren bör uppgift om utfästelsen lämnas i förvaltningsberättelsen.

Vad krävs för återbetalning av aktieägartillskott?

Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det. Aktieägarna har i regel avtalat om att på bolagsstämman rösta för att aktieägartillskotten ska betalas tillbaka innan någon annan utdelning lämnas.

Varför aktieägartillskott?

Genom ett aktieägartillskott satsar aktieägarna mer pengar i aktiebolaget. Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital och kan vara ett alternativ till nyemission av aktier. Det är kanske vanligast med aktieägartillskott när ett företag kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd.

Hur bokförs lämnat aktieägartillskott?

Lämnade aktieägartillskott skall bokföras som en ökning av det bokförda värdet för andelarna i det ägda aktiebolaget. Erhållna aktieägartillskott skall bokföras mot det egna kapitalet i ett aktiebolag. Man brukar bokföra lämnade aktieägartillskott i kontogrupp 13 och erhållna aktieägartillskott i kontogrupp 20.

När ska aktieägartillskott betalas?

Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det. Aktieägarna har i regel avtalat om att på bolagsstämman rösta för att aktieägartillskotten ska betalas tillbaka innan någon annan utdelning lämnas.

Hur behandlas ett villkorat aktieägartillskott?

 • Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott behandlas normalt som återbetalning av ett lån vid beskattningen, oavsett om det sker till tillskottsgivaren eller till någon som övertagit tillskottsgivarens rätt till återbetalning.

Vad är ett ovillkorat aktieägartillskott?

 • Ett ovillkorat aktieägartillskott görs av en eller flera aktieägare genom att tillföra kapital utan att sätta upp något villkor mot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Det är alltså, precis som det låter, ovillkorat och inte förenat med något villkor kring återbetalning. Därför ses det också som ett definitivt och bestående tillskott ...

Vad innebär en omvandling till aktieägartillskott?

 • Omvandling till aktieägartillskott För det mottagande bolaget innebär en omvandling av en fordran till ett villkorat- eller ovillkorat tillskott att dess balansräkning förstärks, eftersom bolagets motsvarande skuld faller bort.

Vad skall man bokföra lämnade aktieägartillskott i kontogrupp 13?

 • Lämnade aktieägartillskott skall bokföras som en ökning av det bokförda värdet för andelarna i det ägda aktiebolaget. Erhållna aktieägartillskott skall bokföras mot det egna kapitalet i ett aktiebolag. Man brukar bokföra lämnade aktieägartillskott i kontogrupp 13 och erhållna aktieägartillskott i kontogrupp 20.