:

Vilken uppgift har Luftrörens flimmerhår?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken uppgift har Luftrörens flimmerhår?
 2. Är lungor ihåliga?
 3. Hur skyddas dina lungor?
 4. Hur mycket syre finns i utandningsluften som vi andas ut?
 5. Vad är bra Vitalkapacitet?
 6. Vad är lungblåsorna?
 7. Hur pumpar man blodet till lungorna?
 8. Hur ska blodet syresättas?
 9. Hur transporterar vi syre till kroppen?
 10. Hur transporterar du luft till lungorna?

Vilken uppgift har Luftrörens flimmerhår?

Till luftvägarna räknas näsan, bihålorna, svalget, struphuvudet, luftstrupen och luftrören. Näsan består av både brosk och ben. Näsans insida täcks av en slemhinna med flimmerhår. Små partiklar som ändå kommer in i näsan fastnar i slemmet och förs ner till svalget med hjälp av flimmerhåren.

Är lungor ihåliga?

Du kanske tänker dig dina lungor som tomma säckar, som du blåser upp, när du andas in? Men lungorna är inte ihåliga. De ser mer ut som en tvättsvamp, eller kanske ett surdegsbröd. De är fulla av små blåsor som kallas lungblåsor eller alveoler.

Hur skyddas dina lungor?

Lungorna hänger fritt, skyddas av bröstkorgen och omger i sin tur ditt hjärta. Man kallar hela lungan för lungsäck samtidigt som den genom naturliga fåror delas upp i så kallade lunglober. Lungorna är elastiska vilket gör att de kan expandera (när du andas in) och dras samman (när du andas ut).

Hur mycket syre finns i utandningsluften som vi andas ut?

Luft är den gasblandning som finns överallt omkring oss i jordens atmosfär, och som vi behöver för att kunna andas. Luften består till största delen av kväve, cirka 78 procent, och syre, cirka 21 procent. I luften finns även mycket små mängder av andra gaser såsom argon, koldioxid och neon.

Vad är bra Vitalkapacitet?

VC (vital kapacitet), den största volym man kan andas ut i ett andetag efter en maximal inandning. VC är normalt 5 liter för en vuxen men kan variera.

Vad är lungblåsorna?

Lungblåsorna är omgivna av ett tätt nätverk av lungkapillärer, hårfina blodkärl med tunna väggar som leder blodet förbi alveolernas tunna membran. Här tar blodet upp syre från inandningsluften och avger samtidigt den koldioxid som bildats vid ämnesomsättningen i kroppens celler.

Hur pumpar man blodet till lungorna?

 • Hjärtats högra kammare pumpar blodet till lungorna genom lungartärerna. I lungorna tar blodet upp syre och gör sig samtidigt av med koldioxid. Det syresatta blodet förs tillbaka till hjärtats vänstra förmak genom lungvenerna. Därefter fortsätter blodet till vänster kammare som pumpar ut det i stora kretsloppet igen.

Hur ska blodet syresättas?

 • Blodet som ska syresättas passerar lungorna genom "lilla kretsloppet". Syrefattigt blod med hög koldioxidhalt pumpas ut från höger hjärtkammare in i lungartären som följer luftrörens förgreningar ut mot lungkapillärerna kring alveolerna. Där avger blodet koldioxiden och tar upp syre från inandningsluften.

Hur transporterar vi syre till kroppen?

 • Lungorna tar upp syre till kroppen från luften som vi andas in. Blodet transporterar sedan syret till kroppens celler och vävnader. Kroppens celler tar alltså emot syre från blodet. De avger också koldioxid till blodet. Därefter transporterar blodet koldioxiden till lungorna.

Hur transporterar du luft till lungorna?

 • Luftvägarna transporterar luft till lungorna Din kropp behöver syre för att kunna leva. Lungorna tar upp syre från luften när du andas in. Lungorna släpper sedan ut gasen koldioxid när du andas ut. Luften passerar genom det som kallas luftvägarna.