:

Hur kan moln sväva?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan moln sväva?
  2. Hur uppstår en regnskugga?
  3. Hur kan det regna så mycket?
  4. Hur högt kan moln sväva?
  5. Hur mycket vatten kan ett moln hålla?

Hur kan moln sväva?

Ett moln består av miljarder mikroskopiska vattendroppar som är så lätta att de svävar i luften. ... Molnen löses upp igen när luften sjunker och kyls av inom större områden. De små vattendropparna klumpas då ihop till regnmoln.

Hur uppstår en regnskugga?

Ett område sägs ligga i regnskugga om det ligger i lä av en bergskedja. På bergens lovartsida tvingas luften att stiga, vilket leder till avkylning, kondensation och nederbörd. På bergens läsida sjunker däremot luften med uppvärmning och molnupplösning som följd.

Hur kan det regna så mycket?

Nederbörd är regn, snö eller hagel - vatten som i olika form faller från himlen. All nederbörd orsakas av att fuktig luft tvingas stiga och därefter avkyls högre upp i atmosfären. Då övergår vattenångan till vattendroppar eller snö. ... Det kan också börja regna om en kall och en varm luftmassa möts.

Hur högt kan moln sväva?

För svenska förhållanden kan moln som ligger över cirka 5 kilometer upp kallas för höga moln. Moln som befinner sig mellan 2 och 7 kilometer kan betecknas som medelhöga och de vars molnbas ligger under 2 kilometer kan kallas för låga moln.

Hur mycket vatten kan ett moln hålla?

Det motsvarar 10 miljoner kg eller 10.000 ton vatten. En imponerande siffra, men trots allt inte så mycket. För om vi tänker oss att vi placerar allt detta vatten på marken under molnet - hur djupt blir då vattnet? Arean under det antagna molnet är 1 miljon kvadratmeter.