:

Vad krävs för att bli controller?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att bli controller?
  2. Vad gör en Verksamhetscontroller?
  3. Vad tjänar en controller i Stockholm?
  4. Varför jobba som Business controller?
  5. Vad tjänar en Verksamhetscontroller?
  6. Vad tjänar en Fastighetscontroller?

Vad krävs för att bli controller?

För att arbeta som controller på ett företag efter gymnasiet så krävs det en utbildning inom ekonomi på högskola eller universitet, men du kan även få jobb som controller om du har fått ekonomiska kunskaper på annat sätt. På gymnasiet kan det vara bra att läsa på Ekonomiprogrammet om du ska bli controller.

Vad gör en Verksamhetscontroller?

I myndigheter finns även enligt min erfarenhet en controllerroll som ofta kallas för verksamhetscontroller. De jobbar med att planera och följa upp verksamheten, ta fram verksamhetsplan och följer upp verksamheten med hjälp av indikatorer och mått. Detta kallas ofta för verksamhetsstyrning.

Vad tjänar en controller i Stockholm?

Marknadslönen för controller ligger 2021 mellan 39 000 och 52 000 kronor vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 50 000 kronor och uppåt.

Varför jobba som Business controller?

Jobbet som Business Controller innebär att man analyserar, följer upp och bevakar lönsamheten i företaget. Allt för att hjälpa till med utvecklingen av bolaget och stötta ledningen i strategiska beslut. Fokus ligger på framtiden, hur man formulerar olika mål och analyserar dessa utifrån olika utfall.

Vad tjänar en Verksamhetscontroller?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för verksamhetscontroller....Löneskillnader mellan män och kvinnor.

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201747 600 kronor52 500 kronor
201845 400 kronor52 700 kronor
201946 500 kronor53 800 kronor
202046 900 kronor54 100 kronor

Vad tjänar en Fastighetscontroller?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201645 600 kronor51 900 kronor
201746 900 kronor51 700 kronor
201844 200 kronor50 100 kronor
201945 500 kronor52 100 kronor