:

Är jag med i tobiasregistret?

Innehållsförteckning:

 1. Är jag med i tobiasregistret?
 2. Hur många är med i tobiasregistret?
 3. Hur funkar tobiasregistret?
 4. Hur blir man Stamcellsdonator?
 5. Är jag med i donationsregistret?
 6. Hur går man med i tobiasregistret?
 7. Är det farligt att ge blodstamceller?
 8. Kan man ge stamceller flera gånger?
 9. Vad innebär det att donera blodstamceller?
 10. Vad krävs för att bli en organdonator?

Är jag med i tobiasregistret?

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller. ... Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Gå med idag, så kanske du kan rädda någons liv imorgon.

Hur många är med i tobiasregistret?

Tobiasregistret matchar patient med lämplig givare i Sverige eller utomlands. Tobiasregistret har 204 135 registrerade donatorer. Visionen är att bli dubbelt så många för att kunna hjälpa många fler. Varje år utförs cirka 300 blodstamcellstransplantationer i Sverige.

Hur funkar tobiasregistret?

Det går till så att blodet leds ut ur ena armen till en maskin, som utvinner stamcellerna ur blodet. Sedan leds blodet, utan stamceller, tillbaka in i din kropp igen. Ibland kan du behöva gå igenom proceduren två dagar i följd för att man ska kunna utvinna tillräckligt mycket stamceller.

Hur blir man Stamcellsdonator?

Vid en transplantation letar sig stamcellerna in i benmärgen för att bilda nya friska blodceller.

 1. Påverkad av verkliga fall. ...
 2. Frivillighet poängteras. ...
 3. Kungligt bemött på blodcentral. ...
 4. Noggrann hälsoundersökning. ...
 5. Patientens immunsystem slås ut. ...
 6. Injektioner med tillväxtfaktor. ...
 7. Enkel och smärtfri procedur.

Är jag med i donationsregistret?

Du kan inte i förväg veta om du kan bli donator, men du kan medan du lever meddela din inställning till att donera organ eller vävnader. Om omgivningen inte känner till din inställning förutsätts det att du ville donera, och om dina närstående inte motsätter sig det kan du bli aktuell som donator.

Hur går man med i tobiasregistret?

Så här går du med

 1. Fyll i Hälsodeklarationen. Börja med att fylla i en hälsodeklaration. ...
 2. Topsa dig. När hälsodeklarationen är ifylld skickar vi ett topsnings-kit till dig. ...
 3. Analys. När vi fått dina tops skickar vi dem på analys. ...
 4. Nu är du med i registret!

Är det farligt att ge blodstamceller?

Det går heller inte att lagra blodstamceller på samma sätt som man lagrar blod. Finns det några risker med benmärgsskörd? Vi gör allt för att riskerna ska vara så små som möjligt. Det är en av anledningarna till att vår hälsokontroll är så sträng.

Kan man ge stamceller flera gånger?

​Blodstamceller kan samlas in på två olika sätt: Från blodomloppet och från benmärgen. Vilken metod som används, beror i första hand på patientens tillstånd. Ibland kan man också beakta donatorns önskemål.

Vad innebär det att donera blodstamceller?

Blodstamceller är de celler som bildar blod. De finns framför allt inuti benen, i benmärgen. Genom att ge en sjuk människa nya blodstamceller kan de bilda ny, frisk benmärg och nytt, friskt blod. Men för att det här ska fungera, krävs att givare och mottagare har samma HLA-typ.

Vad krävs för att bli en organdonator?

Att anmäla sig som organdonator Anmälan till donationsregistret går att göra på Internet på Socialstyrelsens hemsida. Det krävs att man har ett BankID för att kunna anmäla sig. Är man under 15 år krävs det dock att man fyller i och skickar in en blankett för att anmäla sig till donationsregistret.