:

Vilka biverkningar har litium?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka biverkningar har litium?
  2. Vad finns litium i?
  3. Vad ska litium ligga på?
  4. Hur slutar man med litium?
  5. Är det farligt att äta litium?
  6. Vilka biverkningar kan långtidsbehandling med litium orsaka?
  7. Vad gör litium?
  8. Vilka ämnen reagerar litium med?
  9. Vad kan man använda litium till?
  10. Hur sätta ut litium?

Vilka biverkningar har litium?

Biverkningar: darrningar, ökad urinmängd, diarré, törst och viktökning. Biverkningarna är oftast övergående, de flesta har inga eller lindriga biverkningar. Litium kan användas under graviditet men kräver särskilt uppmärksamhet.

Vad finns litium i?

Litium förekommer i många bergarter, 0,001 7 % av jordskorpan, i havsvatten 1,8 · 10−5 % (0,18 mg/l), i flodvatten i USA så lite som 3 · 10−7 % (0,003 mg/l). I mineralkällor kan halterna vara betydligt högre, 0,05…10 mg/liter. Ungefär hälften av allt litium finns i Bolivias saltöken.

Vad ska litium ligga på?

Målkoncentration vid rutinmässig litiuminställning: 0,5-0.69 mmol/l. Kan behöva höjas till 0,8 i vissa fall och vid akut mani kan man behöva en koncentration på 1,0 mmol/l.

Hur slutar man med litium?

Vid bipolär sjukdom typ II var 80% av patienterna fortfarande i remission ett år efter gradvis utsättande (5). Motsvarande period efter abrupt utsättande var c:a 6 månader. I majoriteten av den litteratur som återfunnits, beskrivs att litium bör sättas ut gradvis under ett par veckor eller upp till månader (2,3,6-10).

Är det farligt att äta litium?

Kan litium påverka njurarna? Problem med njurarna kan förekomma vid långtids- behandling med litium. Att följa sin behandling enligt läkarens ordination – och gå på regelbundna kontroller – är därför viktigt för att minska risken för njurproblem.

Vilka biverkningar kan långtidsbehandling med litium orsaka?

Långtidsbehandling med litium kan leda till permanenta förändringar i njurhistologi och nedsatt njurfunktion. Eftersom litium utsöndras primärt via njurarna, kan signifikant ackumulering av litium förekomma hos patienter med njursvikt. Försiktighet rekommenderas vid mild eller måttligt nedsatt njurfunktion.

Vad gör litium?

Det är inte helt klarlagt hur litium verkar, men ämnet anses påverka natrium- och kaliumbalansen i hjärnans nervceller. Det i sin tur påverkar halterna av signalsubstanser i hjärnan, och de besvär man har vid bipolär sjukdom – mani och depression – dämpas.

Vilka ämnen reagerar litium med?

Litium, natrium och kalium har till och med lägre densitet än vatten så de flyter. De har bara en valenselektron som de gärna vill bli av med och reagerar då väldigt lätt med halogenerna och bildar vita salter, eller med vatten då de bildar en starkt basisk alkalimetall-hydroxidlösning, under vätgasutveckling.

Vad kan man använda litium till?

Litium används i batterier, glas och keramik samt inom metallurgi. Ingen produktion sker i dagsläget inom EU. Litium (Li) är en alkalimetall och det lättaste grundämne som är i fast form vid rumstemperatur.

Hur sätta ut litium?

Alla patienter skall instrueras att tillfälligt sätta ut litium under några dagars risk för intorkning (hög feber, njursjukdom, svår diarré eller vattenbrist). Pat skall ej heller ta andra mediciner utan att få dem ordinerade av läkare (paracetamol går bra).