:

Hur blir hunden Viltspårschampion?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir hunden Viltspårschampion?
  2. Vad krävs för Viltspårschampionat?
  3. Hur går Anlagsprov till?
  4. Varför viltspår?
  5. Hur lång spårlina?
  6. Vad är viltspår hund?
  7. Vad kallas viltspår?
  8. Hur fungerar Spårlina?

Hur blir hunden Viltspårschampion?

Registrerade hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla titeln Svensk Viltspårchampion. Proven görs på artificiella spår som läggs med 2 dl blod och ska vara cirka 600 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas 2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vara 12–24 timmar.

Vad krävs för Viltspårschampionat?

Viltspårschampionat erhålls efter godkänt anlagsprov och tre första pris i öppen klass, för minst två domare. Kraven för championat beskrivs mer utförligt här.

Hur går Anlagsprov till?

Anlagsprovet är det man börjar med och då blir man godkänd eller ej godkänd. Det är framför allt hundens spårförmåga och spårvilja som man tittar på. I anlagsklass ligger spåret mellan 2-5 timmar. Efter godkänt anlagsprov går man vidare till öppenklasspår där spåren är lite svårare med bloduppehåll och skottprövning.

Varför viltspår?

Viltspår består således av tre olika vittringar; människa, blod och skank. Viltspår går man som aktivering för nöjets skull eller för att på prov få hundens lämplighet bedömd. Man kan även lägga viltspår för att träna hunden till att bli en eftersökshund.

Hur lång spårlina?

En spårhund bär en spårsele och en spårlina som ska var max 15 meter lång. Du som förare följer efter hunden och håller i linan, det ska vara minst tio meter mellan dig och hunden.

Vad är viltspår hund?

Viltspår är en rolig och mycket bra aktivitet för både hund och förare! Viltspårprovets ändamål är att kvalitetsbedöma deltagande hundars spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller dött klövvilt eller de stora rovdjuren, samt att stimulera intresset för att vidareutbilda hunden för praktiskt eftersök.

Vad kallas viltspår?

Viltspår görs på konstgjorda spår, det vill säga att spåren inte kommer från riktigt vilt utan att man använder blod från nöt eller svin istället. Spåren ska göras så att det blir så verklighetstroget som möjligt, med andra ord kan ett spår gå över diken och hyggen och det är viktigt att terrängen är varierad.

Hur fungerar Spårlina?

Den har en BGB-hake samt att den är köldhärdad upp till minus 25 grader. Den bränner inte i handen samt att den är knutsäker. En spårlina gör att din hund kan springa fritt, men ändå har du kontrollen på den. Spårlinor fungerar lika bra på jakthundar som sällskapshundar.