:

Varför togs jämställdhetsbonusen bort?

Innehållsförteckning:

  1. Varför togs jämställdhetsbonusen bort?
  2. När måste pappan ta ut sina 90 dagar?
  3. Hur länge har jag rätt att vara föräldraledig?
  4. Kan man ta ut föräldraledighet utan ersättning?
  5. När ska pappan ansöka om föräldrapenning?
  6. När kan man ta ut föräldrapenning?
  7. Hur länge får pappan vara hemma efter förlossning?
  8. När ska man anmäla föräldrapenning?
  9. Kan man ta ut obetald föräldraledighet?
  10. Kan någon annan vara föräldraledig?

Varför togs jämställdhetsbonusen bort?

Jämställdhetsbonusen har inte haft avsedd effekt på fördelningen av föräldrapenning mellan föräldrarna och bör därför slopas. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har utarbetat ett förslag om att upphäva lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus, vilket redovisas i denna promemoria.

När måste pappan ta ut sina 90 dagar?

För barn som är födda 1 januari 2016 eller senare måste varje förälder ta ut minst 90 dagars föräldraledighet. De dagar du sedan har kvar får du antingen ta ut själv, överlåta till din partner eller avstå helt. Är barnet fött före 1 januari 2016 gäller 2 obligatoriska månader för varje förälder.

Hur länge har jag rätt att vara föräldraledig?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna.

Kan man ta ut föräldraledighet utan ersättning?

En medarbetare med barn under 18 månader har rätt att vara helt ledig från sitt arbete, utan krav på att ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan. En medarbetare som har adopterat har rätt att vara helt ledig från sitt arbete under ett och ett halvt år räknat från den tidpunkt då hen fick barnet i sin vård.

När ska pappan ansöka om föräldrapenning?

Anmäl föräldrapenning om du ska vara föräldraledig Om du ska vara föräldraledig när barnet har fötts ska du anmäla att du vill ha föräldrapenning. Du kan anmäla när du vill men senast samma dag som du vill ha ersättning för.

När kan man ta ut föräldrapenning?

Kan jag få föräldrapenning innan barnet har fötts? Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan din beräknade förlossning. Båda föräldrarna kan också ta ut föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning innan barnet föds.

Hur länge får pappan vara hemma efter förlossning?

Den förälder som inte är gravid kan ersättning för 10 dagars ledighet i samband med att barnet föds. Dagarna ska ge möjlighet att vara med vid förlossningen, lära känna barnet och ta hand om andra barn i familjen. Ersättningen du får heter tillfällig föräldrapenning.

När ska man anmäla föräldrapenning?

Anmäl föräldrapenning om du ska vara föräldraledig Om du ska vara föräldraledig när barnet har fötts ska du anmäla att du vill ha föräldrapenning. Du kan anmäla när du vill men senast samma dag som du vill ha ersättning för.

Kan man ta ut obetald föräldraledighet?

När man är föräldraledig så har man rätt att vara ledig vardera 240 betalda dagar, eller 480 dagar om du är ensam. Du kan dock dryga ut din ledighet genost ta obetalda dagar om man kan klara sig utan ekonomisk ersättning.

Kan någon annan vara föräldraledig?

En anställd har rätt att vara ledig för att tillfälligt vårda sitt sjuka barn. Inte bara barnets förälder har denna rätt utan även annan person, t ex barnets mormor eller morfar, kan ha rätt att vara ledig för att tillfälligt ta hand om ett sjukt barn.