:

Kan ett företag dömas om de anlitar förare som inte har yrkeskompetensbevis?

Innehållsförteckning:

  1. Kan ett företag dömas om de anlitar förare som inte har yrkeskompetensbevis?
  2. Måste man ha YKB?
  3. För vem gäller lagen om YKB?
  4. Kan ett åkeri dömas till böter om de anlitar en förare som inte har YKB för att köra en transport inom Europa?
  5. Hur lång utbildning måste man gå om man är född 1998 och ska köra?
  6. Hur många timmar måste man närvara i en YKB utbildning?

Kan ett företag dömas om de anlitar förare som inte har yrkeskompetensbevis?

Den som i sin transportverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en förare som inte är berättigad att utföra gods- eller persontransport döms till böter.

Måste man ha YKB?

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. Nu måste alltså även du som omfattas av "hävdvunnen rätt" ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning.

För vem gäller lagen om YKB?

1 § Denna lag ska tillämpas på förare som är medborgare i en EES-stat och som utför gods- eller persontransporter på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488).

Kan ett åkeri dömas till böter om de anlitar en förare som inte har YKB för att köra en transport inom Europa?

Tidsgränsen då alla buss- och lastbilschaufförer måste ha yrkeskompetensbevis (YKB) kryper allt närmare. Saknas beviset riskerar både förare och åkeri kännbara böter. ... Reglerna om yrkeskompetensbevis gäller för alla chaufförer som kör yrkesmässig trafik i EU.

Hur lång utbildning måste man gå om man är född 1998 och ska köra?

Grundutbildningen är 280 timmar eller en förkortad grundutbildning 140 timmar beroende på förarens ålder. Grundutbildningen ska omfatta minst 20 timmars körträning.

Hur många timmar måste man närvara i en YKB utbildning?

Grundutbildningen är 280 timmar eller en förkortad grundutbildning 140 timmar beroende på förarens ålder. Grundutbildningen ska omfatta minst 20 timmars körträning.