:

Vad karaktäriserar de populära barnen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad karaktäriserar de populära barnen?
  2. Vilka egenskaper är det anser du som framför allt ger hög status hos barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet samt bland vuxna?
  3. Vad är ett A barn?
  4. Vilka egenskaper ger hög status?
  5. Vad kännetecknar en god kollega?

Vad karaktäriserar de populära barnen?

LaFontana och Cillessen (2002) kom fram till att barn associerade både prosocialt beteende och antisocialt beteende med att vara populär. ... Popularitet är en social status som signalerar dominans.

Vilka egenskaper är det anser du som framför allt ger hög status hos barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet samt bland vuxna?

Snäll, stark och rolig. En person som räcker upp handen ofta, är duktig i skolan och har både en bästis och många kompisar. Det visar ett examensarbete i barndoms- och ungdomsvetenskap vid lärarutbildningen vid Malmö högskola som gjordes 2010.

Vad är ett A barn?

A-barn betyder prettoungar.

Vilka egenskaper ger hög status?

Att ha tid, pengar och tänka på sin hälsa ger hög status. I alla fall om man ska tro en undersökning från Friskis&Svettis. Nästan hälften av svenskarna tycker att en god ekonomi är den viktigaste statusmarkören. På andra plats kommer att prioritera tid för vänner och familj, och på tredje plats att satsa på sin hälsa.

Vad kännetecknar en god kollega?

Att vara en bra kollega handlar i grunden om att göra sina arbetsuppgifter utifrån bästa förmåga och samtidigt anstränga sig för att bygga goda relationer, menar Angela Ahola. − Det finns två kluster av egenskaper som vi värdesätter mycket hos våra kollegor.