:

Hur hantera gödsel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hantera gödsel?
  2. Var gör man av gödsel?
  3. Hur lagrar man gödsel?
  4. Hur förvarar man gödsel?
  5. Hur ser brunnen hästgödsel ut?
  6. Hur ser Hästspillning ut?
  7. Var gör man av hästgödsel?
  8. Hur stor Gödselplatta häst?

Hur hantera gödsel?

Din lagring av gödsel får ändå inte leda till förorening av yt- eller grundvatten så att miljön eller människors hälsa tar skada. Därför behöver du ändå välja något lämpligt sätt att förvara gödseln, till exempel på en gödselplatta, i en container eller annat utrymme.

Var gör man av gödsel?

För stall som har ont om mark, ligger nära bostadsområden med mera, kan mellanlagring av gödsel vara en bra lösning. Det innebär att gödselhögen regelbundet körs iväg till annan plats för lagring som ligger längre bort från stall och övrig bebyggelse.

Hur lagrar man gödsel?

Gödsel kan komposteras i stuka. Hästgödsel kan lagras på gödselplatta, i container eller motsvarande eller i viss fall direkt på marken, så kallad gödselstuka. Grundregeln är att lagringskapaciteten bör vara så stor att gödseln kan lagras under de tider på året då spridning är olämpligt eller förbjuden.

Hur förvarar man gödsel?

För gårdar med mer än tio djurenheter gäller att gödseln ska förvaras på gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsplats, till exempel en tät container. Lagringsplatsen ska ha tillräckligt stor kapacitet för att klara en lagringstid på åtta månader om djurhållningen omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter.

Hur ser brunnen hästgödsel ut?

När gödseln svalnat kan man säga att det är brunnen gödsel. Om högen får ligga ett år så fortsätter nedbrytningen och gödseln blir pulverformig. Då säger man att den är välbrunnen. ... Du kan dock använda färsk gödsel om du vill och låta maskar och mikroorganismer sköta nedbrytningen.

Hur ser Hästspillning ut?

TRÄCK OCH URIN Hästen lämnar spillning i form av träck och urin. Träcken består huvudsakligen av osmälta foderrester och urinen av vatten och salter som passerat njurarna. Hästar producerar ungefär tre gånger så mycket träck som urin.

Var gör man av hästgödsel?

Hästgödsel är ett verksamhetsavfall som kan ha många olika användningsområden, förutom som jordförbättringsmedel används den tex för att rena oljeförorenad jord (jorden blandas med gödsel och bakterier bryter ned oljan) och det går också att utvinna energi genom förbränning eller genom biogasutvinning.

Hur stor Gödselplatta häst?

Anna räknar ut att hennes fyra hästar producerar cirka 20 m³ gödsel under vinterhalvåret när de inte hålls på bete. Gödseln kan staplas till cirka två meter vilket innebär att Anna behöver gjuta en gödselplatta på 10 m².