:

Vad händer när man får morfin?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer när man får morfin?
 2. Hur använder man morfin?
 3. Hur känns det att få morfin?
 4. Hur länge kan man äta smärtstillande?
 5. Får man arbeta med morfin i kroppen?
 6. Är morfin olagligt?
 7. Vad är morfin och hur verkar det?
 8. Varför är morfin smärtstillande?
 9. Har morfinbehandling många biverkningar?
 10. Vad är morfinpåverkan på kräkningscentrumet?

Vad händer när man får morfin?

Typisk symtomtriad: Medvetandesänkning, andningsdepression, mios. Övrigt: Blek, fuktig hud, illamående, slapp muskulatur och areflexi, cyanos, hypotension. Lungödem. Vid allvarlig förgiftning risk för rabdomyolys och njurskada.

Hur använder man morfin?

Morfin Meda innehåller morfinhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt. Morfin Meda används vid svår smärta, såsom smärta vid cancer.

Hur känns det att få morfin?

Smärtimpulser från vävna- den blockeras och smärtupplevelsen minskar. Morfin ger smärtlindring och ibland också eufori eller dysfori. Medlet kan ha en sederande effekt och i stora doser påverkas andnings- centrum. Morfin har däremot ingen egen ångestdämpande effekt.

Hur länge kan man äta smärtstillande?

Din läkare avgör om du ska ha behandling med NSAID, till exempel vid en kraftig inflammation. Då bör dosen vara så låg som möjligt. Behandlingstiden bör vara så kort som möjligt, helst inte mer än två veckor.

Får man arbeta med morfin i kroppen?

Vad gäller receptbelagda läkemedel är det sådant som påverkar det centrala nervsystemet genom att lugna, ge sömn eller lindra smärtpåverkan som kan kollidera med yrkesutövningen som polis. Tämligen lång tid efter intaget kan effekter som dåsighet och nedsatt reaktionsförmåga dröja sig kvar.

Är morfin olagligt?

Morfin är narkotikaklassat och ingår i förteckningen N I i 1961 års allmänna narkotikakonvention samt i förteckning II i Sverige.

Vad är morfin och hur verkar det?

 • Vad är morfin och hur verkar det? Morfin är ett av flera smärtstillande ämnen som utvinns ur saften från opiumvallmons kapsel. I hundratals år har morfin varit det starkaste smärtstillande ämnet som finns tillgängligt. Förutom smärta dämpar det också hosta, andnöd och diarré.

Varför är morfin smärtstillande?

 • Morfin är ett av flera smärtstillande ämnen som utvinns ur saften från opiumvallmons kapsel. I hundratals år har morfin varit det starkaste smärtstillande ämnet som finns tillgängligt. Förutom smärta dämpar det också hosta, andnöd och diarré. Smärta lindras genom påverkan på särskilda nervstrukturer i hjärnan och ryggmärgen.

Har morfinbehandling många biverkningar?

 • Har inte morfinbehandling många plågsamma biverkningar? Morfinbehandling kan ha biverkningar De vanligaste är: Illamående och kräkningar. Förstoppning. Dåsighet och ostadighet. Muntorrhet. Förvirring, mardrömmar. Hallucinationer. Svettningar.

Vad är morfinpåverkan på kräkningscentrumet?

 • Däremot är morfinpåverkan på kräkningscentrumet i hjärnan en vanlig orsak till att patienten blir illamående, särskilt i början av morfinbehandlingen. Detta förväxlas ofta med allergi. Förstoppning och fördröjd tömning av magsäcken under morfinbehandling kan förvärra besvären med illamående och kräkningar.